Subiectul I

Simularea examenului de Bacalaureat din data de 10 martie 2016 a avut următoarele probleme de chimie anorganică, pentru elevii care au urmat filiera teoretică și cea vocațională, Subiectul I: 

Subiectul A. 

Citiţi următoarele enunțuri. Dacă apreciaţi că enunțul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera A. Dacă apreciaţi că enunțul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera F.

 1.  Atomul este neutru din punct de vedere electric.
 2. Mișcarea de spin este mișcarea unui electron în jurul axei sale.
 3. Clorul are moleculă polară.
 4. În procesele de reducere, valoarea numǎrului de oxidare creşte.
 5. Solidificarea apei este un proces exoterm.

Subiectul B. 

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoțit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. Atomul elementului (A) are în învelişul electronic cu 2 electroni mai mult decât atomul elementului (B) şi cu 2 electroni mai puţin decât atomul elementului argon. Elementele (A) şi (B) sunt:
  1. (A) sulful şi (B) siliciul; 
  2. (A) sulful şi (B) oxigenul;
  3. (A) carbonul și (B) oxigenul;
  4. (A) siliciul și (B) oxigenul.
 2. Elementul chimic aluminiu face parte din blocul de elemente:
  1. s;
  2. p;
  3. d;
  4. f.
 3. Substanţa care conţine şi legături covalent-coordinative are formula chimică:
  1. NH3;
  2. H2O;
  3. (NH4)2SO4;
  4. CaCl2.
 4. Valoarea produsului ionic al apei este:
  1. 10-7 mol/L, la 25^\circ\text{C};
  2. 10-14 mol2/L2, la 25^\circ\text{C};
  3. 10-7 mol/L, la 0^\circ\text{C};
  4. 10-14 mol2/L2, la 0^\circ\text{C}.
 5. În substanţele S, H2SO3, SO3 numerele de oxidare ale sulfului sunt, în ordine:
  1. +4, 0, +6;
  2. 0, +4, +6;
  3. 0, +6, +4;
  4. 0, +4, +3.

Subiectul C. 

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al speciei chimice din coloana A, însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare configurației electronice a acesteia. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B.  

            A. 

 1. Mg
 2. O
 3. Na+
 4. He
 5. S2-

            B. 

 1. 1s2
 2. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
 3. 1s2 2s2 2p6 3s2
 4. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
 5. 1s2 2s2 2p6
 6. 1s2 2s2 2p4

Numere atomice: He-2; C-6; O-8; Na-11; Mg-12; Al-13; Si-14; S-16, Cl-17; Ar-18.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in