Subiectul III

Acestea sunt enunțurile problemelor subiectului dat în data de 8 iulie 2016 în cadrul sesiunii iunie-iulie a examenului de Bac, proba la alegere, chimie anorganică, filiera teoretică și filiera vocațională, Subiectul III.

Accesează cu încredere această pagină a materialului nostru, pentru a vedea cum se rezolvă complet și conform baremului oficial problemele enunțate mai jos.

Subiectul F.

 1. Ecuația termochimică a reacției de ardere a metanolului (\text{CH}_3\text{OH}) este:

\text{CH}_3\text{OH(l)} + \frac{3}{2}\ \text{O}_2\text{(g)}\longrightarrow \text{CO}_2\text{(g)} + 2\text{H}_2\text{O(l)}\Delta _r\text{H}.

Calculaţi variația de entalpie, \Delta _r\text{H}, în reacția de ardere a metanolului, utilizând entalpiile molare de formare standard: \Delta _\text{f}\text{H}_{\text{CH}_3\text{OH(l)}}^{0}=-239,2\ \text{kJ}/\text{mol}\Delta _\text{f}\text{H}_{\text{H}_2\text{O}}^{0}=-285,8\ \text{kJ}/\text{mol}\Delta _\text{f}\text{H}_{\text{CO}_2}^{0}=-393,5\ \text{kJ}/\text{mol}.

 1. Determinaţi căldura, exprimată în kilojouli, degajată la arderea a 160\ \text{g} de metanol.
 2. La arderea a \begin{align*} 1 \ \text{kg} \end{align*} de lemn se degajă aproximativ \begin{align*} 20000 \ \text{kJ} \end{align*}. Calculaţi masa de apă, exprimată în kilograme, care poate fi încălzită de la \begin{align*} 30^{\circ}\textrm{C} \end{align*} la \begin{align*} 40^{\circ}\textrm{C} \end{align*}, utilizând c ăldura degajată la arderea a \begin{align*} 10 \ \text{kg} \end{align*}​ de lemn. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.
 3. Determinaţi variaţia de entalpie standard pentru reacţia: \begin{align*} \text{S(s)} + \frac{3}{2}\ \text{O}_2\text{(g)}\longrightarrow \text{SO}_3\text{(g)} \end{align*} utilizând ecuaţiile termochimice:

\begin{align*} &\text{PbO(s)} + \text{S(s)} +\frac{3}{2}\ \text{O}_2\text{(g)}\longrightarrow \text{PbSO}_4\text{(s)} \quad\quad\quad\quad \Delta\text{H}_1=-702,7\ \text{kJ} \\\\& \text{PbO(s)} + \text{H}_2\text{SO}_4\text{(l)} \longrightarrow \text{PbSO}_4\text{(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \quad\quad\ \Delta\text{H}_2=-174,5\ \text{kJ} \\\\& \text{SO}_3\text{(g)} + \text{H}_2\text{O(l)} \longrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4\text{(l)}\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\ \ \Delta\text{H}_3=-73,7\ \text{kJ} \end{align*}

 1. Oxizii \begin{align*} \text{NO(g)} \end{align*}\begin{align*} \text{CO(g)} \end{align*}\begin{align*} \text{SO}_2\text{(g)} \end{align*} sunt aranjaţi în ordinea crescătoare a stabilităţii moleculei. Scrieți, în ordine crescătoare, entalpiile molare de formare standard ale acestor oxizi.

Numere atomice: \text{N}- 7\text{Na}- 11\text{Cl} - 17.

Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{O} - 16\text{Cl} - 35,5.

c_\text{ap\u a} = 4,18\ \text{kJ}\cdot \text{kg}^{-1}\cdot \text{K}^{-1}.


Subiectul G1. ( OBLIGATORIU PENTRU NIVELUL I) 

 1. Identificarea carbonatului de calciu se poate realiza cu ajutorul acidului sulfuric: 

\text{CaCO}_3\text{(s)} + \text{H}_2\text{SO}_4\text{(aq)}\longrightarrow \text{CaSO}_4\text{(s)} + \text{CO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{O(l)}

Precizați tipul reacției, având în vedere viteza de desfășurare a acesteia.

 1. Calculați volumul dioxidului de carbon, exprimat în litri,măsurat la presiunea 2\ \text{atm} și temperatura 27^{\circ}\textrm{C} degajat din 12,5\ \text{g} de calcar ce conţine 80\% carbonat de calciu, procente masice, conform ecuaţiei reacţiei de la punctul 1.
 2.  
  1. Determinați numărul ionilor de calciu din 2 \ \text{kmol} de carbonat de calciu.
  2. Calculaţi numărul atomilor de hidrogen din 10,8 \ \text{g}​ de apă.
 3.  
  1. Scrieți formula chimică a unei substanțe care poate fi utilizată la neutralizarea acidului clorhidric.
  2. Notaţi caracterul acido-bazic al unei soluţii cu \begin{align*} p\text{H} = 2 \end{align*}.
  3. Notaţi culoarea soluţiei cu \begin{align*} p\text{H} = 2 \end{align*} la adăugarea a \begin{align*} 2-3 \end{align*} picături de turnesol.
 4. Într-un balon cotat cu volumul de \begin{align*} 2000 \ \text{cm}^3 \end{align*} se introduc \begin{align*} 0,8 \ \text{g} \end{align*} hidroxid de sodiu, apoi se completeaz cu a distilată pân ă la semn. Determinaţi \begin{align*} p\text{H} \end{align*}​-ul soluției preparate în balonul cotat.

Subiectul G2. ( OBLIGATORIU PENTRU NIVELUL II)  

 1. Dioxidul de azot se descompune conform ecuaţiei reacţiei:

2\text{NO}_2\text{(g)} + 56 \text{kJ}\rightleftarrows 2\text{NO(g)} + \text{O}_2\text{(g)}.

Pentru procesul de descompunere a dioxidului de azot s-au determinat concentraţiile molare ale componentelor, la echilibru: [\text{NO}] = 0,06 \text{ mol/L}[\text{O}_2] = 0,03 \text{ mol/L} și [\text{NO}_2] = 0,01 \text{ mol/L}. Calculaţi valoarea constantei de echilibru, K_c​.

 1. Notaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic de la punctul 1, în situațiile:
  1. scade presiunea;
  2. creşte temperatura;
  3. se introduce oxigen în sistem.
 2. Calculaţi viteza medie cu care se consumă dioxidul de azot, exprimată în \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}, utilizând informații din tabel:
timp (s) [\text{NO}_2]\ \text{mol/L} [\text{NO}]\ \text{mol/L} [\text{O}_2]\ \text{mol/L}
0 0,01000 0,000 0,000
50 0,00079 0,0021 0,0011
 1.  
  1. Notaţi configuraţia electronică a atomului de fier.
  2. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre fier şi clor.
 2. Notaţi formula chimică şi denumirea IUPAC pentru reactivul Schweizer.


Numere atomice: \text{Fe} - 26.

Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{O} - 16\text{Na} - 23\text{Ca} - 40.

Constanta molară a gazelor: R=0,082\ \text{L}\cdot \text{atm}\cdot \text{mol}^{-1}\cdot \text{K}^{-1}.

Numărul lui Avogadro: \text{N}=6,022\cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in