Subiectul II

Acestea sunt enunțurile subiectului dat în data de 8 iulie 2016, pentru proba la alegere a examenului de Bacalaureat, chimie anorganică, filiera teoretică și filiera vocațională, Subiectul II.

Accesează această pagină pentru a vedea cum se rezolvă conform baremului oficial problemele enunțate mai jos.

Subiectul D. 

 1. Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul _{15}^{31}\textrm{P}.
 2.  
  1. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (\text{E}), care are structură stabilă de octet pe stratul 3.
  2. Notaţi numărul substraturilor ocupate cu electroni ale atomului elementului (\text{E}).
  3. Notaţi poziția (grupa, perioada) în tabelul periodic a elementului (\text{E})​.
 3. Modelaţi formarea legăturii chimice în clorura de sodiu, utilizând simbolurile elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 4. Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula de azot, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 5. Precizați tipul interacțiunilor solvent-solvat la dizolvarea acidului clorhidric în apă.

Subiectul E. 

 1. Acidul azotic reacţionează cu carbonul conform reacţiei reprezentată de ecuaţia chimică:

\dotsc\text{HNO}_3 + \dotsc\text{C}\longrightarrow \dotsc \text{CO}_2 +\dotsc\text{NO} +\dotsc\text{H}_2\text{O}.

 1. Scrieţi ecuaţia procesului de oxidare și ecuaţia procesului de reducere.
 2. Precizaţi rolul carbonului (agent oxidant, agent reducător).

 1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1.
 2. Calculaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei obținute prin amestecarea a 230 \ \text{g} soluţie de acid sulfuric, de concentraţie procentuală masică 20\%, cu 170\ \text{g} soluţie de acid sulfuric de concentraţie procentuală masică 40\%.
 3. O probă de 0,8 mol de sodiu reacţionează complet cu clorul.
  1. Scrieți ecuaţia reacţiei care are loc între sodiuşi clor.
  2. Calculaţi masa de clor, exprimată în grame, necesară stoechiometric în reacţia cu 0,8 mol de sodiu.
 4.  
  1. Notați denumirea substanței cu care sunt umplute ochiurile grătarului de plumb, din construcția catodului acumulatorului cu plumb.
  2. Scrieţi ecuaţia reacţiei care are loc la catodul acumulatorului cu plumb, în timpul funcționării.​

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in