Subiectul I

Acestea sunt enunțurile problemelor Subiectului I dat în data de 8 iulie 2016 în cadrul probei la alege (chimie anorganică) a examenului de Bac 2016, pentru filiera teoretică și filiera vocațională.

Pentru a afla răspunsul corect al acestor probleme, accesează această secțiune a eBook-ului nostru. 

Subiectul A. 

Citiţi următoarele enunțuri. Dacă apreciaţi că enunțul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera A. Dacă apreciaţi că enunțul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera F.

 1. Într-un ion negativ, numărul protonilor din nucleu este mai mare decât numărul electronilor din învelişul electronic.
 2. Legătura covalentă polară se realizează prin transfer de electroni.
 3. Acidul clorhidric este o substanță solubilă în apă.
 4. În hidrura de potasiu, \text{KH}​, hidrogenul are număr de oxidare pozitiv.
 5. Pila Daniell transformă energia chimică în energie electrică.

Subiectul B. 

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoțit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. Electronii dintr-un orbital complet ocupat:
  1. au aceeaşi energie şi spin opus;
  2. au aceeaşi energie şi același spin;
  3. au energie diferită și același spin;
  4. au energie diferită și spin opus.
 2. Elementele chimice cu numerele atomice 17 şi 18:
  1. sunt situate în aceeaşi perioadă a tabelului periodic;
  2. sunt situate în aceeaşi grupă a tabelului periodic;
  3. au configurația stabilă de dublet;
  4. au același număr de electroni pe ultimul strat.
 3. Sodiul reacţionează cu apa.
  1. în urma reacţiei se formează un precipitat;
  2. reacția este exotermă;
  3. soluţia apoasă obţinută nu se colorează la adăugare de turnesol;
  4. soluţia apoasă obţinută nu se colorează la adăugare de fenolftaleină.
 4. În reacţiile de oxido-reducere:
  1. procesele de oxidare şi de reducere nu se produc simultan;
  2. procesele de oxidare şi de reducere au loc simultan;
  3. în procesul de reducere se cedează electroni;
  4. în procesul de oxidare se acceptă electroni.
 5. Într-o reacție endotermă:
  1. entalpia de reacție este nulă;
  2. entalpia de reacție este negativă;
  3. entalpia reactanților este mai mică decât entalpia produșilor de reacție;
  4. entalpia reactanților este mai mare decât entalpia produșilor de reacție.

Subiectul C. 

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al formulei de structură a radicalului hidrocarbonat din coloana A, însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare denumirii acestuia. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B   

             A. 

 1. 1s^1
 2. 1s^22s^22p^1
 3. 1s^22s^22p^63s^1
 4. 1s^22s^22p^63s^23p^6
 5. 1s^22s^22p^63s^23p^2​ 

            B. 

 1. are numai 3 orbitali p ocupați cu electroni
 2. are 3 electroni de valență
 3. are configurație stabilă de octet
 4. are 2 orbitali monoelectronici
 5. are numai 1 electron
 6. are configurație stabilă de dublet

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in