Subiectul III

Acestea sunt enunțurile problemelor subiectului dat în data de 8 iulie 2016, în sesiunea iunie-iulie a examenului de Bac, proba la alegere, chimie anorganică, filiera tehnologică, Subiectul III.

Pentru a vedea rezolvarea completă și realizată conform baremului oficial, accesează cu încredere această pagină a materialului nostru.

Subiectul F.

 1. Ecuaţia termochimică a reacției de ardere a metanului este:

\text{CH}_4\text{(g)} + 2\text{O}_2\text{(g)}\longrightarrow \text{CO}_2 \text{(g)} + 2\text{H}_2\text{O(g)}\Delta _{\text{r}}\text{H}=-802,1\ \text{kJ}.

 1. Calculaţi entalpia molară de formare standard a metanului, utilizând entalpi ile molare de formare standard: \Delta _{\text{f}}\text{H}_{\text{CO}_2\text{(g)}}^{0}=-393,5\ \text{kJ/mol}\Delta _{\text{f}}\text{H}_{\text{H}_2\text{O(g)}}^{0}=-241,6\ \text{kJ/mol}.
 2. Precizaţi tipul reacţiei având în vedere valoarea entalpiei de reacţie, \Delta _{\text{r}}\text{H}.
 1. Determinaţi căldura degajată la arderea a 64 \ \text{g}​ de metan, exprimată în kilojouli.
 2. Determinaţi variaţia de temperatură la încălzirea a \begin{align*} 2 \text{ kg} \end{align*} de apă, ştiind că se consumă \begin{align*} 2 09 \text{ kJ} \end{align*}. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.
 3. Ecuaţia termochimică a reacţiei de ardere a etanului este:

\begin{align*} \text{C}_2\text{H}_6\text{(g)} + \frac{7}{2}\ \text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow 2\text{CO}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{O(g)} \end{align*}\Delta _{\text{r}}\text{H}.

Calculaţi variaţia de entalpie în reacţia de ardere a etanului, utilizând ecuațiile termochimice:

\begin{align*} &\text{C}_2\text{H}_6\text{(g)} + \frac{7}{2}\ \text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow 2\text{CO}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{O(l)}\quad\quad \Delta _\text{r}\text{H}_1=-1560,4\ \text{kJ}\\\\ &\text{H}_2\text{O(g)}\longrightarrow \text{H}_2\text{O(l)}\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\ \Delta _\text{r}\text{H}_2=-44,2\ \text{kJ}. \end{align*}

 1. Ordonaţi în sensul crescător al stabilităţii moleculei oxizii \begin{align*} \text{H}_2\text{O(g)} \end{align*}\begin{align*} \text{SO}_2\text{(g)} \end{align*}, utilizând entalpiile molare de formare standard ale acestora: \Delta _{\text{f}}\text{H}_{\text{H}_2\text{O(g)}}^{0}=-241,6\ \text{kJ/mol}\Delta _{\text{f}}\text{H}_{\text{SO}_2\text{(g)}}^{0}=-296,8\ \text{kJ/mol}Justificați răspunsul.

Numere atomice: \text{H}- 1\text{Na} - 11\text{Mg} - 12\text{Al} - 13\text{Cl} - 17.

Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{Cl} - 35,5\text{Fe} - 56.

c_\text{ap\u a}=4,18\ \text{kJ}\cdot \text{kg}^{-1}\cdot \text{K}^{-1}.


Subiectul G1. ( OBLIGATORIU PENTRU NIVELUL I) 

 1. Acidul cianhidric se obţine industrial din metan, prin amonoxidare, la temperatură şi în prezenţa platinei:

2\text{CH}_4\text{(g)} + 2\text{NH}_3\text{(g)} + 3\text{O}_2\text{(g)} \xrightarrow[\ \ \ \ ]{\ \ \text{Pt}\ \ } 2\text{HCN(g)} + 6\text{H}_2\text{O(g)}.

 1. Notaţi rolul platinei în această reacţie.
 2. Precizaţi dacă platina se regăsește cantitativ la sfârșitul reacţiei.
 1. Determinaţi volumul de oxigen măsurat la 27^{\circ}\textrm{C} şi 5 \textrm{ atm}, exprimat în litri, necesar obţinerii a 54 \textrm{ g}​ de acid cianhidric.
 2.  
  1. Calculaţi numărul atomilor din \begin{align*} 160\text{ g} \end{align*}de oxigen.
  2. Determinaţi masa a \begin{align*} 12,044\cdot 10^{23} \end{align*}​ molecule de amoniac, exprimată în grame.
 3. Determinaţi \begin{align*} p\text{H} \end{align*}-ul soluţiei care conţine \begin{align*} 0,02 \end{align*} mol de acid clorhidric în \begin{align*} 0,2 \end{align*}​ L de soluţie.
 4.  
  1. Precizaţi caracterul acido-bazic pentru soluţia al cărei \begin{align*} p\text{H}=1 \end{align*}.
  2. Notaţi culoarea soluţiei al cărei \begin{align*} p\text{H}=1 \end{align*}, după adăugarea a \begin{align*} 2-3 \end{align*} picături de turnesol.

Subiectul G2. ( OBLIGATORIU PENTRU NIVELUL II)  

 1. Notați expresia matematică a legii vitezei pentru o reacție chimică de tipul \text{A}\longrightarrow \text{produ\c si}​.
 1. Determinați valoarea constantei de viteză pentru o reacție chimică de ordinul II, cunoscând valoarea concentrației reactantului (\text{A}) de 0,5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} și viteza de reacție 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot \text{s}^{-1}​.
 2. Pentru reacţia de sinteză a amoniacului

\begin{align*} 3\text{H}_2\text{(g)} + \text{N}_2\text{(g)}\rightleftarrows 2\text{NH}_3\text{(g)} \end{align*}

s-au determinat la echilibru, următoarele concentraţii: \begin{align*} [\text{NH}_3]=1\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \end{align*}\begin{align*} [\text{H}_2]=5\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \end{align*}\begin{align*} [\text{N}_2]=5\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \end{align*}. Determinaţi valoarea numerică a constantei de echilibru, \begin{align*} K_c \end{align*}​.

 1. Reactivul Tollens este o combinație complexă cu formula \begin{align*} [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH} \end{align*}.
  1. Notaţi numărul de coordinare al ionului metalic din reactivul Tollens.
  2. Notați natura legăturii chimice dintre ionul metalic și liganzi în reactivul Tollens.
 2.  
  1. Scrieți ecuația reacției de ionizare a amoniacului în soluție apoasǎ.
  2. Notați expresia matematicǎ a constantei de bazicitate a amoniacului, \begin{align*} K_b \end{align*}.​

Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{N} - 14\text{O} - 16.

Constanta molară a gazelor: R=0,082\ \text{L}\cdot \text{atm}\cdot \text{mol}^{-1}\cdot \text{K}^{-1}.

Numărul lui Avogadro: \text{N}_{\text{A}}=6,022\cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in