Subiectul II

Acestea sunt enunțurile subiectului dat în data de 8 iulie 2016 în cadrul probei la alegere a examenul de Bacalaureat, chimie anorganică, filiera tehnologică, Subiectul II.

Accesează această pagină pentru a vedea cum se rezolvă conform baremului oficial problemele enunțate mai jos.

Subiectul D. 

 1. Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul _{47}^{108}\textrm{Ag}.
 2.  
  1. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (\text{E}), care are 8 electroni în stratul 2.
  2. Determinaţi numărul atomic al elementului (\text{E}).
  3. Notaţi poziţia în tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (\text{E}).
 3. Modelaţi procesul de ionizare a atomului de clor, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 4. Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula de hidrogen, utilizând simbolurile elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 5. Aranjați în ordinea crescătoare a caracterului electropozitiv metalele \text{Na}\text{Mg} și \text{Al}​.

Subiectul E. 

 1. Clorul reacţionează cu iodura de potasiu:

\dotsc\text{Cl}_2 + \dotsc\text{KI}\longrightarrow \dotsc\text{KCl} + \dotsc\text{I}_2 .

 1. Scrieţi ecuaţia procesului de oxidare și ecuația procesului de reducere.
 2. Notaţi rolul clorului (agent oxidant/agent reducător).
 1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1.
 2. O probă de 120 \ \text{g} soluţie de hidroxid de sodiu de concentrație procentuală masică 5\% se amestecă cu 80 \ \text{g} de soluţie de hidroxid de sodiu de concentraţie procentuală masică 10\%.
  1. Calculaţi masa de hidroxid de sodiu din soluţia rezultată după amestecare, exprimată în grame.
  2. Determinaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei de hidroxid de sodiu obţinută după amestecare.
 3. O probă de 8\ \text{mol} de fier reacţionează complet cu clorul.
  1. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre fier şi clor.
  2. Calculaţi masa de clorură de fier(III), exprimată în grame, obținută în reacţia clorului cu 8 mol de fier.
 4. Notaţi ecuaţia reacţiei globale care are loc la electroliza soluţiei apoase de clorură de sodiu.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in