Subiectul I

Acesta este subiectul dat în data de 8 iulie 2016 în cadrul sesiunii iunie-iulie a examenului de Bac 2016, proba la alegere - chimie anorganică, elevilor de clasa a XII-a care urmează filiera tehnologică.

Accesează această pagină pentru a vedea răspunsul corect și conform baremului oficial a problemelor enunțate mai jos.

Subiectul A. 

Citiţi următoarele enunțuri. Dacă apreciaţi că enunțul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera A. Dacă apreciaţi că enunțul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera F.

 1. Speciile de atomi _{17}^{35}\textrm{Cl} și _{17}^{37}\textrm{Cl} sunt izotopi.
 2. În soluție apoasă sau în topitură, clorura de sodiu conduce curentul electric.
 3. La -10^{\circ}\textrm{C}​ apa este în stare de agregare solidă.
 4. În celula electrochimică \text{Cu}-\text{Zn}, firele metalice realizează contactul electric între soluţii prin intermediul ionilor.
 5. Reacția dintre acidul clorhidric și hidroxidul de sodiu are loc cu schimb de electroni.

Subiectul B. 

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoțit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. Atomul unui element chimic are în nucleu 8 protonişi 10 neutroni. Suma acestora reprezintă:
  1. numărul de masă;
  2. numărul atomic;
  3. sarcina nucleară;
  4. masa atomică relativă.
 2. Electronii de valenţă ai atomului cu \text{Z} = 12 sunt situaţi în stratul:
  1. 1;
  2. 2;
  3. 3;
  4. 4.
 3. În cristalul de clorură de sodiu, numărul ionilor \text{Cl}^- care înconjoară la cea mai mică distanţă un ion \text{Na}^+ este egal cu:
  1. 4;
  2. 6;
  3. 8;
  4. 10.
 4. La electroliza topiturii de clorură de sodiu se obţin:
  1. hidrogen, clor şi hidroxid de sodiu;
  2. sodiu şi clor;
  3. clor şi hidroxid de sodiu;
  4. sodiu şi hidrogen.
 5. În pila Daniell are loc transformarea:
  1. energiei chimice în energie electrică;
  2. energiei electrice în energie chimică;
  3. energiei mecanice în energie chimică;
  4. energiei chimice în energie mecanică.

Subiectul C. 

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al formulelor reactanţilor din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare formulelor produsului/produşilor de reacţie. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B 

          A. 

 1. \text{Fe}+\text{Cl}_2
 2. \text{NaOH}+\text{HCl}
 3. \text{Cu}+\text{Cl}_2
 4. \text{Na}+\text{Cl}_2
 5. \text{Na}+\text{H}_2\text{O}​ 

            B. 

 1. \text{NaCl}
 2. \text{CuCl}_2
 3. \text{FeCl}_3
 4. \text{NaOH}+\text{H}_2
 5. \text{FeCl}_2
 6. \text{NaCl}+\text{H}_2\text{O}​ 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in