Subiectul III

Acestea sunt enunțurile problemelor subiectului de rezervă pregătit pentru sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat 2016, proba la alegere a profilului și a specializării, chimie anorganică, filiera tehnologică, Subiectul III.

Pentru a vedea rezolvarea completă și conform baremului oficial a problemelor enunțate mai jos, accesează cu încredere această pagină a materialului nostru.

Subiectul F.

 1.  
  1. Calculaţi entalpia reacţiei de ardere a propenei, \text{C}_3\text{H}_6 

\text{C}_3\text{H}_6\text{(g)} + \frac{9}{2}\ \text{O}_2\text{(g)}\longrightarrow 3\text{CO}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{O(g)}\Delta _{\text{r}}\text{H}

utilizând entalpiile molare de formare standard:

\Delta _{\text{f}}\text{H}_{\text{C}_3\text{H}_6\text{(g)}}^{0}=+20,4\ \text{kJ/mol}\Delta _{\text{f}}\text{H}_{\text{CO}_2\text{(g)}}^{0}=-393,5\ \text{kJ/mol}\Delta _{\text{f}}\text{H}_{\text{H}_2\text{O}\text{(g)}}^{0}=-241,6\ \text{kJ/mol}

 1. Precizaţi tipul reacţiei având în vedere valoarea entalpiei de reacţie, \Delta _{\text{r}}\text{H}​.
 1. Calculați cantitatea de propenă, exprimată în mol, care prin ardere eliberează 19257​ kJ.
 2. Calculaţi căldura, exprimată în kilojouli, care se degajă la răcirea a 9 kg de apă, de la 73\ ^{\circ}\text{C}​ la 23\ ^{\circ}\text{C}. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.
 3. Ecuaţia reacţiei de oxidare a amoniacului este:

4\text{NH}_3\text{(g)} + 3\text{O}_2\text{(g)}\longrightarrow 2\text{N}_2\text{(g)}+ 6\text{H}_2\text{O(g)},\quad \Delta _\text{r}\text{H}.

Calculaţi variaţia de entalpie, \Delta _\text{r}\text{H}, în reacţia de oxidare a amoniacului, aplicând legea lui Hess. Utilizați ecuaţiile termochimice:

\begin{align*} &(1)\ \text{N}_2\text{(g)}+3\ \text{H}_2\text{(g)}\longrightarrow 2\ \text{NH}_3\text{(g)} \quad\quad \Delta _\text{r}\text{H}_1=-91,8\ \text{kJ} \\ &(2)\ \text{H}_2\text{(g)} +\frac{1}{2}\ \text{O}_2\text{(g)}\longrightarrow \text{H}_2\text{O(g)} \quad\quad\ \Delta _\text{r}\text{H}_2=-241,6\ \text{kJ}. \end{align*}

 1. Ordonaţi în sensul crescător al stabilităţii, sărurile de sodiu \text{NaCl(s)}\text{Na}_2\text{SO}_4\text{(s)}\text{NaNO}_3\text{(s)} comparând entalpiile molare de formare standard ale acestora:

\Delta _\text{f}\text{H}_{\text{NaCl(s)}}^{0}=- 410,48\ \text{kJ/mol}​, \Delta _\text{f}\text{H}_{\text{Na}_2\text{SO}_4\text{(s)}}^{0}=- 1383,16\ \text{kJ/mol}\Delta _\text{f}\text{H}_{\text{NaNO}_3\text{(s)}}^{0}=- 466,07\ \text{kJ/mol}.


Numere atomice: \text{H}-1\text{O}-8\text{F}-9.

Mase atomice: \text{O}-16\text{Na}-23.

c_\text{ap\u a}=4,18\ \text{kJ}\cdot \text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}.


Subiectul G1. (Obligatoriu pentru Nivel I) 

 1. Reacţia de clorurare a benzenului, \text{C}_6\text{H}_6, are loc în prezenţa clorurii de fier(III):

\text{C}_6 \text{H}_6\text{(l)}+ \text{Cl}_2\text{(g)}\xrightarrow[\quad \quad]{\quad \text{FeCl}_3 \quad} \text{C}_6\text{H}_5\text{Cl(l)} + \text{HCl(g)}.

Notaţi rolul clorurii de fier(III) în această reacţie.

 1. Determinaţi volumul de acid clorhidric, exprimat în litri, măsurat la 27\ ^{\circ}\text{C} și 2 atm, care se formează în reacţia clorului cu 1​ mol de benzen.
 2.  
  1. Calculaţi volumul de hidrogen care conţine 12,044\cdot 10^{23} atomi de hidrogen, exprimat în litri, măsurat în condiţii normale de temperatură şi de presiune.
  2. Calculaţi numărul atomilor de clor din 146 g de acid clorhidric.
 3. Determinaţi p\text{H} - ul unei soluţii în care concentraţia ionilor hidroxid este 10^{-2}\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}​.
 4.  
  1. Indicaţi caracterul acido-bazic pentru o soluţie al cărui p\text{H} = 2.
  2. Notaţi culoarea soluţiei cu p\text{H} = 2, după adăugarea a 2-3​ picături de turnesol.

Subiectul G2. (Obligatoriu pentru Nivel II)  

 1. Pentru procesul descris de ecuaţia \text{A}\rightarrow \text{B} + \text{C}, s-au înregistrat următoarele date experimentale:
timp (ore) 0 3
[\text{A}]\ (\text{mol}\cdot \text{L}^{-1}) 0,48 0,12

Determinaţi viteza medie de consum a reactantului (\text{A}), exprimată în \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1} în intervalul de timp 0 - 3 ore.

 1. Pentru procesul de descompunere a dioxidului de azot:

2\text{NO}_2\text{(g)}\rightleftarrows2\text{NO(g)}+ \text{O}_2\text{(g)}

s-au determinat concentraţiile componenţilor: [\text{NO}] = 0,48 \ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}[\text{O}_2] = 0,06 \ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}[\text{NO}_2] = 0,08 \ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}, la echilibru. Determinaţi valoarea numerică a constantei de echilibru, K_c​.

 1. Indicaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic descris de ecuaţia:

\text{SO}_2\text{(g)}+\frac{1}{2}\ \text{O}_2\text{(g)}\rightleftarrows \text{SO}_3\text{(g)}+98,9\ \text{kJ},

în următoarele situaţii:

 1. crește presiunea;
 2. se adaugă \text{SO}_2\text{(g)}, suplimentar;
 3. scade temperatura.
 1. Pentru combinaţia complexă cu formula chimică \text{Na}\big[\text{Al(OH)}_4\big]:
  1. Notaţi denumirea IUPAC a acesteia.
  2. Precizaţi numărul de coordinare al aluminiului.
  3. Notaţi natura legăturii chimice dintre ionul metalic şi liganzi.
 2.  
  1. Scrieți ecuația reacției de ionizare a \text{NH}_3 în soluție apoasǎ.
  2. Notați expresia matematicǎ a constantei de bazicitate a \text{NH}_3K_b​.

Numere atomice: \text{H}-1; \text{O}-8\text{Na}-11\text{Al}-13.

Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{Cl} - 35,5.

Constanta molară a gazelor: R = 0,082\ \text{L}\cdot\text{atm}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}.

Numărul lui Avogadro: \text{N}_{\text{A}}=6,022\cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}.

Volumul molar: \text{V} = 22,4 \ \text{L}\cdot \text{mol}^{-1}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in