Subiectul II

Acestea sunt enunțurile Subiectelor D și E ale subiectului de rezervă pregătit pentru sesiunea iunie-iulie de Bac 2016, proba la alegere a profilului și a specializării - chimie anorganică, filiera tehnologică, Subiectul II.

Accesează această pagină pentru a vedea cum se rezolvă conform baremului oficial problemele de chimie anorganică enunțate mai jos.

Subiectul D. 

 1. Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul _{56}^{137}\textrm{Ba}​.
 2.  
  1. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (\text{E}), care are 1 electron în stratul 2​. 
  2. Determinaţi numărul atomic al elementului (\text{E}).
  3. Notaţi poziţia în tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (\text{E}).
 3. Modelaţi procesul de ionizare a atomului de fluor, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 4. Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula de apă, utilizând simbolurile elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 5. Scrieți ecuația unei reacții care să justifice afirmația:

Clorul are caracter nemetalic mai puțin pronunțat față de fluor.

Subiectul E. 

 1. Sodiul reacţionează cu clorul:

\dotsc \text{Na} +\dotsc \text{Cl}_2\longrightarrow\dotsc \text{NaCl}.

 1. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere care au loc în această reacţie. 
 2. Notaţi rolul sodiului (agent oxidant/agent reducător).
 1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1.
 2. O soluţie de acid clorhidric de concentraţie 0,1\ \text{M} şi volumul de 2\ \text{L} se amestecă cu o altă soluţie de acid clorhidric de concentraţie 0,2\ \text{M} şi volumul de 3\ \text{L}.
  1. Calculaţi cantitatea de acid clorhidric, exprimată în mol, din soluţia rezultată în urma amestecării.
  2. Determinaţi concentraţia molară a soluţiei de acid clorhidric obţinută în urma amestecării.
 3. O probă de 3 mol de sodiu reacţionează complet cu oxigenul, cu formare de peroxid de sodiu, \text{Na}_2\text{O}_2.
  1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre sodiu şi oxigen, cu formarea peroxidului de sodiu.
  2. Calculaţi masa de peroxid de sodiu formată în reacţie, exprimată în grame.
 4. Notaţi ecuaţia reacţiei globale care are loc la electroliza soluţiei apoase de clorură de sodiu.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in