Subiectul I

Acesta este subiectul de rezervă pregătit pentru proba la alegere a profilului și a specializării din data de 8 iulie 2016, din cadrul sesiunii iunie-iulie de Bac, pentru materia chimie anorganică, filiera tehnologică, Subiectul I.

Accesează această pagină pentru a vedea răspunsurile corecte și conform baremului oficial ale problemelor enunțate mai jos.

Subiectul A. 

Citiţi următoarele enunțuri. Dacă apreciaţi că enunțul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera A. Dacă apreciaţi că enunțul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera F.

 1. Din punct de vedere electric, nucleul unui atom este neutru.
 2. Substanțele ionice conduc curentul electric în stare topită.
 3. Clorura de sodiu este o substanță solubilă în apă.
 4. Catodul acumulatorului cu plumb este confecționat din grafit.
 5. În soluție apoasă acidul clorhidric ionizează parțial.

Subiectul B. 

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoțit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. În tabelul periodic, grupele:
  1. sunt în număr de 8;
  2. sunt în număr de 7;
  3. sunt coloane verticale de elemente;
  4. sunt șiruri orizontale de elemente.
 2. În tabelul periodic numărul unei perioade este egal cu:
  1. numărul protonilor din nucleu;
  2. numărul electronilor din înveliș;
  3. numărul straturilor ocupate cu electroni;
  4. numărul electronilor de pe ultimul strat.
 3. Substanța care are în moleculă o legǎturǎ covalentǎ multiplǎ, are formula chimică:
  1. \text{Cl}_2;
  2. \text{N}_2;
  3. \text{H}_2\text{O};
  4. \text{HCl}.
 4. Hipocloritul de sodiu are formula chimică:
  1. \text{NaClO}_4;
  2. \text{NaClO}_3;
  3. \text{NaClO};
  4. \text{NaClO}_2.
 5. Valorile presiunii și temperaturii, pentru condiții normale, sunt:
  1. 273\ \text{K}, 0\ \text{atm};
  2. 273\ \text{K}, 1\ \text{atm};
  3. 298\ \text{K}, 0\ \text{atm};
  4. 298\ \text{K}, 1\ \text{atm}.

Subiectul C. 

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al particulei/caracteristicilor atomului din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare semnificaţiei acestora. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B.  

            A. 

 1. electron
 2. nucleu
 3. număr atomic 
 4. proton
 5. ion​ 

            B. 

 1. particulă fundamentală cu sarcină electrică pozitivă
 2. specie chimică cu număr diferit de electroni faţă de numărul protonilor din nucleu 
 3. particulă fundamentală neutră din punct de vedere electric
 4. parte a atomului care concentrează aproape întreaga masă a acestuia
 5. egal cu numărul protonilor din nucleul unui atom
 6. particulă fundamentală cu sarcină electrică negativă  

Numere atomice: \text{H}- 1\text{N} - 7\text{O} - 8\text{Cl} - 17.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in