Subiectul III

Această pagină a ghidului nostru conține rezolvările problemelor de chimie anorganică din cadrul sesiunii august-septembrie de Bacalaureat 2016, pentru filiera teoretică și pentru filiera vocațională, Subiecul III.

Subiectul F.

 1. Determinați căldura, exprimată în kilojouli, degajată la arderea unui volum de 112 L amestec echimolecular ce conține etenă (C_2H_4) și etan (C_2H_6), măsurat în condiții normale de temperatură și de presiune. Căldura de combustie a etenei are valoarea de 1322 kJ/mol, iar căldura de combustie a etanului are valoarea de 1430,5 kJ/mol.
 2. Efectul termic al reacției de ardere a sulfului este redat de ecuația termochimică:

S(s) + O_2(g)\rightarrow SO_2(g)\ \Delta_fH^0_{SO_2(g)} = - 297\ kJ/mol.

Determinați căldura, exprimată în jouli, degajată la arderea a 128 kg de sulf.

 1. Calculați variația de temperatură, exprimată în kelvini, la încălzirea a 68,35 kg de apă, utilizând c ăldura degajată la arderea a 2,09 mol de alcool etilic. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură. Entalpia de combustie a alcoolului etilic este: \Delta _cH^0_{C_2H_6O(l)} = - 1367\ kJ/mol.
 2. Determinați entalpia molară de formare standard a metanului,

C(s,grafit) + 2H_2(g) \rightarrow CH_4(g), utilizând ecuațiile termochimice:

\begin{align*} & CH_4(g)+2O_2(g)\longrightarrow CO_2(g)+2H_2O(l)\quad \quad\quad\quad\quad\ \Delta_r H_1=-890,5\ kJ,\\ & H_2(g)+1/2O_2(g)\longrightarrow H_2O(l)\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \ \ \ \Delta_r H_2=-285,8 \ kJ ,\\ & C(s, grafit)+O_2(g)\longrightarrow CO_2(g)\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \quad \quad \ \ \ \ \ \ \ \ \ \Delta_r H_3=-393,5\ kJ.\\ \end{align*}

 1. Scrieți formulele chimice ale produșilor rezultați din reacțiile de mai jos, în ordinea crescătoare a stabilității moleculei, utilizând datele termochimice:
  \begin{align*} & (1)\ \ H_2(g) +1/2O_2(g) \rightarrow H_2O(l) + 285,8\ kJ\\ & (2)\ \ 1/2H_2(g) +1/2Cl_2(g) \rightarrow HCl(g) + 92,3 kJ. \end{align*}

Justificați răspunsul.


Numere atomice: N-7; S-16.

Mase atomice: H-1; O-16; S-32.

c_{ap\u a}=4,18\ kJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}.

Subiectul G1. Nivel I

 1. Carbonatul de calciu se recunoaște în laborator cu ajutorul acidului clorhidric:

CaCO_3(s) + 2HCl(aq)\rightarrow CaCl_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g).

Precizaţi tipul reacţiei având vedere viteza de desfăşurare a acesteia.

 1. Calculaţi volumul de dioxid de carbon, exprimat în litri, măsurat la 270^\circ C şi 3 atm, obținut din 50 g de calcar, cu un conținut de 80\% carbonat de calciu, procente de masă.    
 2.  
  1. Calculaţi numărul moleculelor din 3,6 g de apă.
  2. Determinați masa de calciu din 22,2 g de clorură de calciu. 
 3. Calculați numărul anionilor clorură din 200 mL soluție de acid clorhidric, cu pH = 2.    
 4. Notați denumirea unui indicator acido-bazic care colorează în roșu o soluție acidă.    

Subiectul G2. Nivel II

 1.  O reacție de tipul A \rightarrow \text{produ\c si} este de ordinul II. Calculaţi viteza reacției, exprimată în mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}, utilizând valoarea constantei de viteză, k = 5\cdot 10^{-4}\ mol^{-1}\cdot L\cdot s^{-1} și concentraţia reactantului [A] = 0,4\ mol\cdot L^{-1}.
 2. Pentru reacția de sinteză a amoniacului:

N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftarrows 2NH_3(g)

valoarea numerică a constantei de echilibru este K_c = 4,5. Amestecul conține la echilibru: 4 mol de azot, 8 mol de hidrogen și x mol de amoniac. Determinați valoarea lui x, știind că procesul se desfășoară într-un recipient cu volumul de 4 L.

 1. Într-o eprubetă ce conține \mathit{2} mL soluţie de azotat de argint se adaugă soluţie de hidroxid de sodiu în picătură, până la apariţia unui precipitat. Precipitatul obținut se tratează cu soluţie de amoniac, în exces, până la dispariția precipitatului.

Scrieţi ecuaţiile reacţiilor descrise în experiment.

 1. Ionul de zinc divalent are configurația electronică 1s^22s^22p^63s^23p^63d^{10}.

 1.  Scrieți configurația electronică a atomului de zinc.
 2. Precizați blocul de elemente din care face parte zincul.

 1. Utilizând potențialele standard de reducere: \varepsilon^0_{Fe^{2+}/Fe}=-0,44\ V\varepsilon^0_{Zn^{2+}/Zn}=-0,76\ V și \varepsilon^0_{Ag^{+}/Ag}=+0,80\ V​:
 1. ​Precizați care dintre reacții este posibilă, având în vedere valoarea tensiunii electromotoare.

(I)\ Zn(s)+2AgNO_3(aq)\rightarrow Zn(NO_3)_2(aq)+2Ag(s)

(II)\ Fe(s)+ZnSO_4(aq)\rightarrow FeSO_4(aq)+Zn(s).

 1. Calculați tensiunea electromotoare a fiecărei reacții reprezentate mai jos:

Mase atomice: H-1; C-12; O-16; Cl-35,5;Ca-40.

Constanta molară a gazelor: R=0,082\ L\cdot atm\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1};

Numărul lui Avogadro:N=6,022\cdot 10^{23} \ mol^{-1}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in