Subiectul II

În această pagină a eBook-ului nostru vei putea găsi rezolvările complete ale problemelor de chimie anorganică date la Subiectul II al sesiunii august-septembrie de Bacalaureat 2016, la proba la alegere a profilului, pentru elevii care urmează filiera teoretică și filiera vocațională.

Subiectul D.

 1. Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul ^{127}_{53} I.
 2.  
  1. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E), care are sarcina nucleară +12. 
  2. Precizaţi poziţia elementului (E) (grupa, perioada) în tabelul periodic. 
  3. Notaţi numărul substraturilor complet ocupate cu electroni ale atomului elementului (E)
 3. Modelaţi procesul de ionizare a atomului de sulf, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor. 
 4. Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula azotului, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 5. Notaţi concluzia care se desprinde din observaţiile experimentale prezentate mai jos, având în vedere reactivitatea chimică a sodiului față de cea a magneziului:

„La temperatura mediului ambiant, sodiul reacţionează violent cu apa.

Magneziul reacţionează cu apa la temperatura de 70^\circ C.”

Subiectul E.

 1. Dioxidul de sulf reacționează cu bromul:

... SO_2 + ... Br_2 + ... H_2O \rightarrow ... HBr + ... H_2SO_4.

 1. Scrieți ecuațiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere care au loc în această reacție.
 2. Notați rolul dioxidului de sulf (agent oxidant/agent reducător).

 1. Notați coeficienții stoechiometrici ai ecuației reacției de la punctul 1.
 2. Se consideră schema de transformări:

\begin{align*} &Na+A\rightarrow NaOH+B\uparrow\\\\ &B+D\rightarrow E\\\\ &D+F\rightarrow FeCl_3 \end{align*}

Scrieți ecuațiile reacțiilor din schemă.

 1. Calculați masa soluției de acid sulfuric de concentrație procentuală masică 49\%, exprimată în grame, necesară pentru a prepara 3 L de soluție de acid sulfuric de concentrație 0,2 M.
 2. Scrieți ecuația reacției globale care are loc în timpul funcționării pilei Daniell.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in