Subiectul I

Acestea sunt cerințele problemelor Subiectului I de la subiectul de chimie anorganică de la sesiunea august-septembrie de Bacalaureat din 2016, pentru filiera teoretică și pentru filiera vocațională. Răspunsurile cerințelor de mai jos se pot găsi în această pagină a eBook-ului nostru.

Subiectul A.

Citiţi următoarele enunțuri. Dacă apreciaţi că enunțul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera A. Dacă apreciaţi că enunțul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera F.

 1. Atomii elementelor unei perioade au același număr de electroni pe ultimul strat. 
 2. În soluție sau în topitură, substanțele ionice conduc curentul electric. 
 3. În general, solubilitatea substanțelor solide în apă este favorizată de creșterea temperaturii. 
 4. În hidrura de potasiu, KH, hidrogenul are număr de oxidare pozitiv. 
 5. Pila Daniell transformă energia chimică în energie electrică.

Subiectul B.

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoțit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. Suma numerelor atomice a trei elemente chimice consecutive în tabelul periodic este egală cu 21. Cele trei elemente:
 1. sunt situate în perioada a 4-a;
 2. fac parte din grupele 15, 16, 17;
 3. sunt situate în perioada a 2-a;
 4. fac parte din grupele 16, 17, 18.
 1. Ionul Cl^-:
 1. are configuraţia electronicǎ 1s^22s^22p^63s^23p^5;
 2. are configuraţia electronicǎ 1s^22s^22p^63s^23p^6;
 3. are 8 electroni în învelişul electronic;
 4. are 18 protoni în nucleu.
 1. Cantitatea de substanță dizolvată într-un litru de soluție de acid clorhidric de concentrație 2 M este egală cu:
 1. 2\ \text{mol};
 2. 0,5\ \text{mol};
 3. 1\ \text{mol};
 4. 0,1\ \text{mol}.
 1. În specia chimică SO^{2-}_4 numărul de oxidare al sulfului este:

 1. +4;
 2. -2;
 3. -4;
 4. +6.
 1. În timpul funcționării, la anodul acumulatorului cu plumb:

 1. se reduc ionii Pb^{2+};
 2. se oxidează Pb;
 3. se formează PbO_2;
 4. se consumă PbO_2.

Subiectul C.

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al informaţiei despre structura învelişului electronic al atomului din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare configuraţiei electronice a acestuia. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B.

A 

 1. are 3 orbitali s ş5 orbitali p complet ocupaţi cu electroni
 2. are 4 electroni de valenţă
 3. îi lipsesc doi electroni pentru a avea substratul 2p complet ocupat
 4. are 10 electroni în orbitali p
 5. are configuraţie de gaz nobil

B

 1. 1s^22s^22p^63s^2
 2. 1s^22s^22p^63s^23p^6
 3. 1s^22s^22p^63s^23p^4
 4. 1s^22s^22p^63s^23p^2
 5. 1s^22s^22p^63s^23p^5
 6. 1s^22s^22p^4

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in