Subiectul III

Acestea sunt problemele de chimie anorganică care s-au dat la Subiectul III în cadrul probei la alegere a profilului de la examenul de Bacalaureat din 26 august 2016, pentru elevii de la filiera tehnologică.

Subiectul F

 1.  

  1. Calculaţi entalpia molară de formare standard a amoniacului utilizând ecuaţia termochimică: 2NH_3(g) + 3/2O_2(g) \rightarrow N_2(g) + 3H_2O(g), \ \Delta_rH = - 633\ kJ şi entalpia molară de formare standard a apei \Delta_f H^0_{H_2O(g)} = - 241,6\ kJ/mol.

  2. Precizaţi tipul reacţiei având în vedere valoarea entalpiei de reacţie, \Delta_rH.

 2. Determinaţi variația de entalpie în reacţia: Fe_2O_3(s) + 2Al(s) \rightarrow Al_2O_3(s) + 2Fe(s), utilizând ecuaţiile termochimice:

\begin{align*} &(1)\ 2Al(s)+3/2O_2(g)\longrightarrow Al_2O_3(s)\quad \quad\quad\quad\quad\ \Delta_r H_1=-1672\ kJ\\ &(2)\ 2Fe(s)+3/2O_2(g)\longrightarrow Fe_2O_3(s) \quad \quad \quad \quad \ \ \ \Delta_r H_2=-836 \ kJ .\\ \end{align*}

 1. La arderea a 1 kg de alcool etilic se degajǎ 29695 kJ. Calculaţi masa de apă, exprimată în kilograme, care se poate încălzi de la 200^\circ C până la 60^\circ C, cu ajutorul căldurii degajate la arderea a 1 kg de alcool etilic. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.
 2. Notaţi tipul reacţiei dintre calciu şi apăCa(s) + 2H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(s) + H_2(g) + 430\ kJ, având în vedere schimbul de căldură cu mediul exterior. 
 3. Ordonaţi în sensul descrescător al stabilităţii moleculei, hidracizii halogenilor: HBr(l), HCl(g), HF(l) comparând entalpiile molare de formare standard ale acestora:

\Delta_f H^0_{HBr(l)} = - 35,98\ kJ/mol\Delta_f H^0_{HCl(g)} = - 92,30\ kJ/mol\Delta_f H^0_{HF(g)} = - 268,61\ kJ/mol.


Numere atomice: H-1; Na-11; Cl-17.

Mase atomice: Fe-56.

c_\text{ap\u a}=4,18\ kJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}.

Subiectul G1. Nivel I

 1. Oxigenul se obţine în laborator prin descompunerea cloratului de potasiu:

2KClO_3(s) \xrightarrow{MnO_2}2KCl(s)+3O_2(g)

 1. ​Notaţi rolul MnO_2 în această reacţie.
 2. Precizaţi dacă MnO_2 se regăseşte cantitativ la sfârşitul reacţiei.
 1. Determinaţi masa cloratului de potasiu supusă descompunerii, exprimată în grame, pentru a obţine oxigenul necesar umplerii unui balon cu volumul de 2,46 L, la presiunea de 3 atm şi temperatura 27 ^\circ C.
 2.  
  1. Calculaţi volumul ocupat de 16\ g de oxigen, măsurat în condiţii normale de temperatură şi de presiune, exprimat în litri.
  2. Determinaţi masa a 12,044\cdot 10^{23} molecule de oxigen, exprimată în grame.

 1. Determinaţi pH-ul soluţiei de acid clorhidric de concentraţie 0,001 M.
 2.  
  1. Indicaţi caracterul acido-bazic al unei soluții cu pH = 12.
  2. Notaţi culoarea soluției cu pH = 12 după adăugarea a 2-3 picături de turnesol.

Subiectul G2. Nivel II

 1. Pentru reacția de tipul: A + B \rightarrow \text{Produ\c si}, ordinele parțiale de reacție sunt n_A = 2 și n_B = 1​. 
 1. Scrieți expresia matematică a legii de viteză.
 2. Determinați valoarea constantei de viteză, dacă valoarea concentrației reactantului (A) este 0,1 mol/L, valoarea concentrației reactantului (B) este 0,4 mol/L, iar viteza de reacție este 2\cdot 10^{-3}\ mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}.

 1. Indicaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic descris de ecuaţia:

A(g)+1/2B(g) \leftrightarrows D(g)+Q

în următoarele situații:

 1. ​crește presiunea;
 2. creşte temperatura;
 3. se elimină A(g) din sistem.

 1.  
  1. Notați natura legăturilor chimice din combinația complexă cu formula [Cu(NH_3)_4](OH)_2.
  2. Notați numărul de coordinare al ionului metalic.
 2. Notaţi formula chimică a unui acid mai tare decât acidul cianhidric.
 3. Scrieţi ecuaţia unei reacţii dintre un acid slab și o bază tare.


Numere atomice: H- 1; N- 7; O- 8; Cu- 29.

Mase atomice: O- 16; K- 39; Cl- 35,5.

Constanta molară a gazelor: R = 0,082\ L\cdot atm\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}.

Numărul lui Avogadro: N_A = 6,022\cdot 10^{23} \ mol^{-1}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in