Subiectul II

Acestea sunt problemele de chimie anorganică care s-au dat la examenul de Bacalaureat din sesiunea august-septembrie 2016, pentru elevii care urmează filiera tehnologică, Subiectul II.

Subiectul D

 1. Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul ^{133}_{55} Cs.
 2.  
  1. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E), care are 6 electroni în stratul 3. 
  2. Determinaţi numărul atomic al elementului (E). 
  3. Notaţi poziţia în tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (E). 
 3. Modelaţi procesul de ionizare a atomului de sodiu, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 4. Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula de acid clorhidric, utilizând simbolurile elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 5. Notați două proprietăți fizice ale apei în condiții standard.

Subiectul E

 1. Sodiul reacționează cu acidul clorhidric:

...Na +...HCl \rightarrow ...NaCI + ...H_2

 1. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în această reacţie.
 2. Notați rolul sodiului (agent oxidant/agent reducător).
 1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1.
 2. O soluţie de acid clorhidric cu masa de 20 g şi concentraţia procentuală masică 1\% se diluează cu 20 g de apă distilată.
  1. Calculaţi masa de acid clorhidric din cele 20 g de soluţie, exprimată în grame.
  2. Determinaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei obţinută după diluare.
 3. O probă de 3 mol de clor reacţionează complet cu fierul.
  1. ​Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre clor şi fier.
  2. Calculaţi masa de fier consumată, exprimată în grame.
 4. Notaţi ecuaţia reacţiei care are loc la catodul acumulatorului cu plumb, în timpul funcționării.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in