Subiectul I

Acestea sunt enunțurile de la Subiectul I care s-au dat la examenul de Bacalaureat din 26 august 2016, proba la alegere a profilului și specializării, chimie anorganică, pentru elevii care urmează filiera tehnologică.

Subiectul A

Citiţi următoarele enunțuri. Dacă apreciaţi că enunțul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera A. Dacă apreciaţi că enunțul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera F.

 1. Elementul chimic reprezintă specia de atomi cu același număr de masă.
 2. Cristalele ionice sunt casante.
 3. La creşterea presiunii, solubilitatea în apǎ a dioxidului de carbon, CO_2(g), crește. 
 4. În timpul electrolizei topiturii de clorură de sodiu, la catodul celulei de electroliză se formează sodiu. 
 5. Hidroxidul de sodiu este o bază slabă

Subiectul B

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoțit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. Pentru atomul unui element chimic, numărul de masă reprezintă:

 1. suma dintre numărul de protoni și numărul de neutroni;
 2. suma dintre numărul de protoni și numărul de electroni;
 3. numărul de neutroni;
 4. numărul de protoni.

 1. În tabelul periodic, grupele:

 1. sunt în număr de 8;
 2. sunt în număr de 7;
 3. sunt coloane verticale de elemente;
 4. sunt șiruri orizontale de elemente.

 1. Molecula de apă este formată:

 1. din 2 atomi;
 2. din ioni;
 3. din 3 atomi;
 4. din atomii a 3 elemente chimice.

 1. Numărul de oxidare al manganului în MnO_2 este egal cu:

 1. +1;
 2. +4;
 3. +2;
 4. -2.

 1. Despre pila Daniell se poate afirma că:

 1. anodul are polaritate pozitivă;
 2. catodul are polaritate negativă;
 3. anodul este confecționat din zinc;
 4. catodul este confecționat din zinc.

Subiectul C

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al formulei acidului din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare formulei bazei sale conjugate. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B.

A

 1. H_3O^+
 2. NH_4^+
 3. H_2SO_4
 4. HCO_3^-
 5. HCN

B

 1. CO_3^{2-}
 2. H_2O
 3. SO_4^{2-}
 4. CN^-
 5. NH_3
 6. HSO_4^-

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in