Subiectul III

Acestea sunt enunțurile problemelor Subiectului III al modelului de subiect pregătit pentru proba la alegere a profilului și a specializării, la chimie anorganică, filiera teoretică și filiera vocațională, din data de 27 octombrie 2015.

Pentru a vedea rezolvarea completă și realizată conform baremului oficial a problemelor enunțate mai jos, accesează cu încredere această pagină a materialului nostru.

Subiectul F.

 1. Ecuația termochimică a reacției de ardere a butanului, C4H10, este:

\text{C}_4\text{H}_{10}(\text{g}) + \frac{13}{2}\ \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 4\text{ CO}_2(\text{g}) + 5\text{ H}_2\text{O(g)},\ \Delta _\text{r}\text{H}.

Calculaţi variația de entalpie, \Delta _\text{r}\text{H}, în reacția de ardere a butanului, utilizând entalpiile molare de formare standard: \Delta _\text{f} \text{H}^{0}_{\text{C}_4\text{H}_{10}(\text{g})} = - 125,7\text{ kJ/mol}\Delta _\text{f} \text{H}^{0}_{\text{CO}_2(\text{g})} =-393,5\text{ kJ/mol}\Delta _\text{f} \text{H}^{0}_{\text{H}_2\text{O}(\text{g})} =- 241,8\text{ kJ/mol}​.

 1. Determinaţi căldura, exprimată în kilojouli, degajată la arderea a 116​ g de butan.
 2. Determinaţi variaţia de entalpie pentru reacţia: \text{CO(g)}+ 2\text{ H}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CH}_3\text{OH(l)}, utilizând ecuaţiile termochimice:

\begin{align*} &\text{CO(g)}+ 1/2\ \text{O}_2\text{(g)}\longrightarrow \text{CO}_2(\text{g})\\ &\text{H}_2\text{(g)}+ 1/2\text{ O}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O(l)} \\ & \text{CH}_3\text{OH(l)}+3/2\text{ O}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{CO}_2\text{(g)}+2\text{ H}_2 \text{O(l)} \end{align*}   \begin{align*} &\Delta _\text{r}\text{H}_1=-283\ \text{kJ} \\ &\Delta _\text{r}\text{H}_2=-285,8\ \text{kJ} \\ &\Delta _\text{r}\text{H}_3=-725,9\ \text{kJ}. \end{align*}

 1. Notaţi tipul reacţiei \begin{align*} \text{Reactan\c ti (R)}\longrightarrow \text{Produ\c si de reac\c tie (P)} \end{align*}, pentru cazurile \begin{align*} \text{(a)} \end{align*} şi \begin{align*} \text{(b)} \end{align*}, având în vedere schimbul de căldură cu mediul exterior, utilizând informaţii din graficele de mai jos:

 1. Oxizii \begin{align*} \text{NO(g)} \end{align*}\begin{align*} \text{CO(g)} \end{align*}\begin{align*} \text{SO}_2\text{(g)} \end{align*}​ sunt aranjaţi în ordinea crescătoare a stabilităţii moleculei. Scrieți, în ordine crescătoare, entalpiile molare de formare standard ale acestor oxizi. Justificaţi răspunsul.

Numere atomice: \text{H}-1; \text{Na}-11\text{Cl}-17.

Mase atomice: \text{H}-1; \text{C}-12\text{Cl}-35,5.


Subiectul G1. ( Obligatoriu pentru Nivel I ) 

 1. Obiectele confecționate din zinc, în atmosferă umedă bogată în dioxid de carbon, se acoperă cu un strat protector de carbonat bazic de zinc, \text{ZnCO}_3 \cdot \text{Zn(OH)}_2:

2\text{ Zn(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} + \text{O}_2\text{(g)} + \text{CO}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{ZnCO}_3 \cdot \text{Zn(OH)}_2\text{(s)}

 1. Precizați dacă procesul este lent sau rapid.
 2. Notați o metodă de protecție anticorozivă pentru obiectele confecționate din zinc.
 1. Calculați volumul de oxigen, exprimat în litri, măsurat la presiunea de 3 atm și temperatura de 27^\circ\text{C}, care formează carbonat bazic de zinc în reacţia cu 6,5 kg alamă ce conţine 30\%​ zinc, procente masice.
 2. Determinați procentul masic de zinc din carbonatul bazic de zinc.
 3. Calculați numărul ionilor de sodiu din 100 mL soluție de hidroxid de sodiu, cu p\text{H} = 12​.
 4. Notaţi denumirea unui indicator ce colorează în roșu o soluție acidă.

Subiectul G2. ( Obligatoriu pentru Nivel II )  

 1. Determinaţi constanta de viteză a unei reacții de ordinul 2, de tipul:

2\text{ A}\longrightarrow \text{B}+\text{D},

dacă pentru o concentrație inițială a reactantului de 0,2 \text{ mol}\cdot \text{L}^{-1}, viteza de reacție are valoarea 5\cdot 10^{-7} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot \text{s}^{-1}​.

 1. În cazul reacției de la punctul \mathit{1}, viteza de formare a produsului (\text{D}) este de 0,3 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}. Determinați viteza medie de consum a reactantului (\text{A})​.
 2. Se consideră reacţia de tipul: \text{A(g)}+\text{B(g)} \rightleftarrows \text{D(g)}. Știind că la echilibru se găsesc 0,5 \text{ mol (A)}1 \text{ mol (B)} și 2,5 \text{ mol (D)}, într-un recipient cu volumul de 2 L, determinaţi valoarea numerică a constantei de echilibru, K_c​.
 3.  
  1. Scrieți ecuația unei reacții care justifică afirmația: „Acidul clorhidric este un acid mai tare decât acidul carbonic“.
  2. Scrieți expresia constantei de aciditate, K_a pentru procesul:

\text{HCO}^{-}_{3}+\text{H}_2\text{O}\rightleftarrows \text{CO}^{2-}_{3}+\text{H}_3\text{O}^{+}

 1. Ionul de fier trivalent are configurația electronică 1s^22s^22p^63s^23p^63d^5.
  1. Scrieți configurația electronică a atomului de fier. 
  2. Notați blocul de elemente din care face parte fierul.

Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{O} - 16; \text{Zn} - 65.

Constanta molară a gazelor: R = 0,082\ \text{L}\cdot\text{atm}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}.

Numărul lui Avogadro: \text{N}=6,022\cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in