Subiectul II

Mai jos ai enunțate problemele modelului de subiect dat în toamna anului 2015, pentru examenul de Bacalaureat, proba la alegere, chimie anorganică, filiera teoretică și filiera vocațională, Subiectul II.

Accesează această pagină pentru a vedea cum se rezolvă aceste probleme de chimie anorganică.

Subiectul D. 

 1. Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul _{11}^{23}\textrm{Na}​.
 2.  
  1. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (\text{E}), care are pe stratul \text{K} x electroni, iar pe stratul \text{M} (8-x)​ electroni.
  2. Notaţi numărul orbitalilor monoelectronici ai atomului elementului (\text{E}).
 3. Modelaţi formarea legăturii chimice în clorura de sodiu, utilizând simbolurile elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 4. Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula acidului clorhidric, utilizând simbolurile elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 5.  
  1. Precizați variația unui factor care determină creșterea vitezei de dizolvare a dioxidului de carbon în apă.
  2. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ionizare a acidului clorhidric în apă.

Subiectul E. 

 1. Cuprul reacţionează cu acidul sulfuric concentrat:

\dotsc \text{Cu} + \dotsc \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \dotsc \text{CuSO}_4+ \dotsc \text{SO}_2+ \dotsc\text{H}_2\text{O}.

 1. Scrieţi ecuaţia procesului de oxidare și ecuaţia procesului de reducere. 
 2. Precizaţi rolul cuprului (agent oxidant, agent reducător).
 1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul \mathit{1}.
 2. O soluție de sulfat de cupru(II) cu masa 230 g, de concentraţie procentuală masică 20\%, se amestecă cu 170 g de soluţie de sulfat de cupru(II), de concentraţie procentuală masică 40\%.
  1. Calculaţi masa de sulfat de cupru(II), exprimată în grame, din soluţia rezultată după amestecare.
  2. Determinaţi concentraţia procentuală a soluţiei de sulfat de cupru(II) obţinută după amestecare.
 3.  O probă de 0,3 mol de cupru reacţionează complet cu clorul.
  1. Scrieți ecuaţia reacţiei care are loc între cupru şi clor.
  2. Calculaţi masa de clor, exprimată în grame, necesară stoechiometric în reacţia cu 0,3​ mol de cupru.
 4. Scrieți ecuația reacției dintre apă și clor.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in