Subiectul I

Acesta este Subiectul I al modelului de subiect de tip Bac pentru chimie anorganică, dat în 27 octombrie 2015 elevilor de clasa a XII-a care urmează fie filiera teoretică, fie filiera vocațională.

Accesează această pagină a eBook-ului nostru pentru a vedea răspunsurile corecte ale problemelor enunțate mai jos.

Subiectul A. 

Citiţi următoarele enunțuri. Dacă apreciaţi că enunțul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera A. Dacă apreciaţi că enunțul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera F.

 1. Elementul cu numărul atomic Z = 13 face parte din blocul de elemente s​.
 2. Între moleculele apei, în gheață, se stabilesc legături covalente.
 3. Apa poate fi utilizată ca solvent pentru substanţe cu molecule nepolare.
 4. Soluțiile apoase ale acizilor nu conduc curentul electric.
 5. Funcţionarea pilei Daniell se bazează pe procese cu schimb de electroni.

Subiectul B. 

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoțit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. Atomul elementului cu numărul atomic Z = 16:
  1. formează ioni divalenți pozitivi; 
  2. are 4 electroni de valență; 
  3. are 3​ orbitali monoelectronici;
  4. formează ioni divalenți negativi.
 2. Configurația electronică a stratului al doilea al unui atom, ce respectă regulile de ocupare cu electroni, este modelată corect în imaginea:
 3. Despre procesul de electroliză, se poate afirma:
  1. anodul este electrodul pozitiv;
  2. la anod are loc reducerea;
  3. catodul este electrodul pozitiv;
  4. la catod are loc oxidarea.
 4. Un proces de oxidare poate consta în transformarea:
  1. ionului \text{Fe}^{3+} în ion \text{Fe}^{2+};
  2. ionului \text{Fe}^{2+} în ion \text{Fe}^{3+};
  3. ionului \text{Fe}^{3+} în \text{Fe}.
  4. ionului \text{Fe}^{2+} în \text{Fe}.
 5. Solubilitatea unei substanțe, la o anumită temperatură, reprezintă masa de substanță dizolvată în:
  1. 100 g soluție; 
  2. 100 g solvent;
  3. 1000 mL soluție; 
  4. 1000 mL solvent.

Subiectul C. 

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al unui element din construcția pilei Daniell/acumulatorului cu plumb, din coloana A, însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare materialului din care este confecționat acesta. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B. 

           A. 

 1. catodul pilei Daniell
 2. catodul acumulatorului cu plumb
 3. anodul acumulatorului cu plumb
 4. electrolitul acumulatorului cu plumb
 5. anodul pilei Daniell​ 

            B. 

 1. grătar de plumb umplut cu plumb spongios 
 2. zinc
 3. soluție de acid sulfuric
 4. cupru
 5. sodiu
 6. grătar de plumb umplut cu dioxid de plumb 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in