Bacalaureat Chimie Anorganică | Filiera tehnologică | Model de subiect 2016

În eBook-ul „Bacalaureat Chimie Anorganică | Filiera tehnologică | Model de subiect 2016” vei găsi rezolvările tuturor problemelor care s-au propus în modelul de Bacalaureat la chimie anorganică, din toamna anului 2015.

Toate problemele de chimie anorganică au fost rezolvate de către profesorii de chimie din cadrul echipei Liceunet și au fost împărțite în:

 • Subiectul I (Subiectul A, Subiectul B, Subiectul C)
 • Subiectul II (Subiectul D, Subiectul E)
 • Subiectul III (Subiectul F, Subiectul G1. Nivel I, Subiectul G2. Nivel II)

Subiectul I

Subiectul A

Citiți următoarele enunțuri. Dacă apreciați că enunțul este adevărat scrieți, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera A. Dacă apreciați că enunțul este fals scrieți, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera F.

 1. Masa relativă a protonului este aproximativ egală cu masa relativă a neutronului.
 2. Atomii izotopilor unui element au același număr de protoni în nuclee.
 3. Pentru a dilua o soluție i se adaugă acesteia o masă suplimentară de solvat.
 4. În celula electrochimică \text{Cu-Zn} firele metalice realizează contactul electric între soluții prin intermediul ionilor.
 5. Celula elementară a clorurii de sodiu este în formă de cub. 

Subiectul B

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoțit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. Numărul atomic Z reprezintă:
  1. numărul electronilor de pe ultimul strat; 
  2. numărul neutronilor;
  3. numărul protonilor;
  4. numărul straturilor ocupate cu electroni.
 2. Atomii elementelor A\ (Z = 11) și B\ (Z = 17) pot forma un compus în care există:
  1. legătură covalentă polară;
  2. legătură ionică;
  3. legătură covalentă nepolară;
  4. legătură covalent-coordinativă.
 3. Substanțele ionice de tipul clorurii de sodiu:
  1. sunt solubile în solvenți nepolari;
  2. sunt insolubile în solvenți polari;
  3. conduc curentul electric în topitură;
  4. conduc curentul electric în stare solidă.
 4. În timpul funcționării acumulatorului cu plumb:
  1. densitatea electrolitului nu se modifică;
  2. densitatea electrolitului crește;
  3. plumbul se oxidează la catod;
  4. plumbul se oxidează la anod.
 5.  În tabelul de mai jos sunt indicate valorile solubilităii oxigenului în apă, la presiune atmosferică si la diferite temperaturi:
Temperatura (^\circ C)102030
Solubilitatea în apă (\text{cm}^3\ \text{oxigen}/\text{cm}^3\ \text{ap\u a})0,0370,0300,026

Analizând valorile din tabel, se constată că solubilitatea oxigenului în apă:

 1. scade cu scăderea temperaturii;
 2. nu depinde de variația temperaturii;
 3. crește cu creșterea temperaturii;
 4. scade cu creșterea temperaturii.

  Subiectul C

  Scrieți, pe foaia de examen, numărul de ordine al denumirii substanței din coloana A însoțit de litera din coloana B, corespunzătoare masei molare a acesteia. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B.

   

  A

  1. hidroxid de sodiu
  2. hipoclorit de sodiu
  3. clorură de sodiu
  4. acid clorhidric
  5. clorură de fier(III)

  B

  1. 162,5 \ \text{g/mol}
  2. 127 \ \text{g/mol}
  3. 40 \ \text{g/mol}
  4. 36,5 \ \text{g/mol}
  5. 74,5 \ \text{g/mol}
  6. 58,5 \ \text{g/mol}

  Mase atomice: \text{H}- 1;\ \text{O}- 16; \text{ Na}- 23; \text{ Cl}- 35,5; \text{ Fe}- 56.

  Subiectul II

  Subiectul D

  1. Precizați compoziția nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul _{29}^{64}Cu.
  2.  
   1. Scrieți configurația electronică a atomului elementului (E), care are 4 electroni în stratul 3(M).
   2. Determinați numărul atomic al elementului (E).
   3. Notați poziția în tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (E).
  3. Modelați procesul de ionizare a atomului de magneziu, utilizând simbolul elementului chimic și puncte pentru reprezentarea electronilor.  
  4. Modelați formarea legăturii chimice în molecula de hidrogen, utilizând simbolul elementului chimic și puncte pentru reprezentarea electronilor.​
  5. Scrieți ecuația unei reacții care să justifice afirmația:
   Fluorul are caracter nemetalic mai accentuat decât clorul.

  Subiectul E

  1. Sodiul reacționează cu clorul:

  ...Na + ...Cl_2 \longrightarrow 2NaCl.

  1. Scrieți ecuația procesului de oxidare și ecuația procesului de reducere.
  2. Notați rolul clorului (agent oxidant/agent reducător).
  1. Notați coeficienții stoechiometrici ai ecuației reacției de la punctul 1.
  2. O soluție de acid clorhidric cu volumul de 1,5\ L și concentrația 0,1\ M se amestecă cu 0,5\ L soluție de acid clorhidric de concentrație 0,2\ M
   1. Calculați cantitatea de acid clorhidric, exprimată în mol, din soluția rezultată după amestecare.
   2. Determinați concentrația molară a soluției de acid clorhidric obținută după amestecare.
  3. O probă de 0,2 mol de sodiu reacționează complet cu oxigenul, la temperatură, cu formare de peroxid de sodiu, Na_2O_2.
   1. Scrieți ecuația reacției dintre sodiu și oxigen, cu formarea peroxidului de sodiu.
   2. Calculați masa de oxigen, exprimată în grame, necesară stoechiometric în reacția cu 0,2 mol de sodiu.
  4. Notați ecuația reacției globale care are loc la electroliza soluției apoase de clorură de sodiu.

  Subiectul III

  Subiectul F

  1. Tetrafluorura de carbon se obșține prin reacția etenei, C_2H_4, cu fluorul. Ecuația termochimicǎ a acestui proces este:

  C_2H_4(g) + 6F_2(g) \longrightarrow 2CF_4(g) + 4HF(g), \Delta_rH

  Calculați variația de entalpie în reacția dintre etenǎ și fluor, în condiții standard, utilizând entalpiile molare de formare standard: \Delta_fH^0_{CF_4(g)} = - 933,6\ kJ/mol\Delta_fH^0_{C_2H_4(g)} = 52,4\ kJ/mol\Delta_fH^0_{HF(g)} = - 273,3\ kJ/mol

   

   

  1. Precizați tipul reacției de la punctul 1 având în vedere efectul termic.

   

  1. Calculați căldura, exprimată în jouli, necesară pentru a crește temperatura a 100 kg de apă de la 70^\circ C la 90^\circ C. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.

   

   

  1. Ecuația reacției de oxidare a amoniacului este:

  4NH_3(g) + 3O_2(g) \longrightarrow 2N_2(g) + 6H_2O(g), \Delta_rH.

  Calculați variația de entalpie, Δ_rH\Delta_rH, în reacția de oxidare a amoniacului, utilizând ecuațiile termochimice:
  (1)\ \ 1/2N_2(g) + 3/2H_2(g) \longrightarrow NH_3(g)\ \ \ \Delta_rH_1 = - 45,9\ kJ
  (2)\ \ H_2(g) + 1/2O_2(g) \longrightarrow H_2O(g)\ \ \ \ \ \ \ \Delta_rH_2 = - 241,8\ kJ

   

  1. Stabilitatea moleculei de dioxid de carbon, CO_2(g), este mai mare decât cea a moleculei de dioxid de sulf, SO_2(g). Comparați entalpiile molare de formare în condiții standard ale acestor oxizi. Justificați răspunsul.

   

  Subiectul G1. Nivel I

   

  1. Etanolul, C_2H_5-OH, se deshidratează la 350^\circ C în prezența oxidului de aluminiu, cu formarea etenei, C_2H_4 și a apei:
   C_2H_5-OH(g) \xrightarrow[350^0C]{Al_2O_3} C_2H_4(g) + H_2O(g) 
   1. Notați rolul oxidului de aluminiu în această reacție.
   2. Precizați dacă oxidul de aluminiu se regăsește cantitativ la sfârșitul reacției. 

   

  1. Determinați volumul de etenă, exprimat în litri, mǎsurat la temperatura 27^\circ C si presiunea 1 atm, care se obține stoechiometric prin deshidratarea a 2 mol de etanol. 

   

  1.  
   1. Calculați masa, exprimată în grame, a 12,044\cdot 10^{23} atomi de carbon.
   2. Determinați numărul atomilor de oxigen din 0,1 mol de apă. 

   

   

  1. Determinați concentrația ionilor hidroxid dintr-o soluție de acid sulfuric cu pH = 2.

   

  1.  
   1. Indicați caracterul acido-bazic al soluției cu pH = 2.
   2. Notați culoarea soluției al cărei pH = 2, după adăugarea a 2-3 picături de turnesol.

   

  Subiectul G2. Nivel II

  1. Pentru procesul descris de ecuația A\longrightarrow B, s-au înregistrat următoarele date experimentale:
  timp (ore)03
  \left [ A \right ] (mol/L)0,240,06

  Determinați viteza medie de consum a reactantului (A), exprimată în mol \cdot L^{-1}\cdot min^{-1} în intervalul de timp 0-3 ore.

   

   

  1. Pentru procesul de descompunere a dioxidului de azot:
   2NO_2(g) \rightleftarrows 2NO(g) + O_2(g) 

  s-au determinat concentrațiile componenților: [NO] = 0,12\ mol \cdot L^{-1}[O_2] = 0,06\ mol\cdot L^{-1}[NO_2] = 0,02\ mol\cdot L^{-1}, la echilibru. Determinați valoarea numerică a constantei de echilibru, K_c

   

  1. Indicați sensul de deplasare a echilibrului chimic descris de ecuația:
   SO_2(g) + O_2(g) \rightleftarrows SO_3(g) + 98,9\ kJ, în următoarele situații: 
   1. scade presiunea;
   2. se elimină SO_3(g);
   3. crește temperatura.

   

  1. Pentru combinația complexă cu formula chimică [Cu(NH_3)_4](OH)_2​:
   1. Notați denumirea IUPAC a acesteia.
   2. Precizați numărul de coordinare al cuprului.
   3. Notați natura legăturilor chimice dintre ionul metalic si liganzi.

   

  1.  
   1. Notați configurația electronică a atomului de fier.
   2. Scrieți ecuația reacției dintre fier si clor.

  Numere atomice: Fe- 26.
  Mase atomice: H- 1; C- 12; O- 16.
  Constanta molară a gazelor: R = 0,082\ L\cdot atm\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}.

  Numărul lui Avogadro: N_A= 6,022\cdot 10^{23}\ mol^{-1}.

   

  Accesează cu încredere acest eBook pentru vedea cum se rezolvă problemele de chimie anorganică cu descompunerea dioxidului de azot, combinații complexe, oxid de aluminiu, tetrafluorura de carbon și multe alte noțiuni pe care le-ai studiat pe parcusul anilor de liceu în cadrul orelor de chimie.

  Spor la rezolvarea problemelor de chimie anorganică! :)

  Bacalaureat Chimie Anorganică | Filiera tehnologică | Model de subiect 2016

  [0]
  Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.