Subiectul III

Acestea sunt enunțurile problemelor subiectului dat la simularea Bac-ului din anul 2015, la proba la alegere, chimie organică, filiera teoretică și filiera vocațională, Subiectul III.

Pentru a vedea rezolvarea completă și conform baremului oficial, accesează cu încredere această pagină a materialului nostru.

Subiectul F.

 1. Prin hidroliza parţială a unei pentapeptide (P) se formează un amestec ce conţine: alanil-valină, seril-valină, valil-glicină şi valil-alanină.
  1. Notaţi denumirea pentapeptidei (P).
  2. Scrieţi formula de structură a pentapeptidei (P).
 2. Albumina este o proteină din albuşul de ou. Notaţi denumirea unui factor de natură fizică ce conduce la denaturarea albuminei.
 3. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de oxidare a glucozei cu reactivul Tollens.

  b. Calculaţi masa de glucoză, exprimată în grame, de puritate 75\%, necesară obţinerii a 2,16 \text{g} de argint cu un randament de 80\%.

 4. Scrieţi formula de structură plană a fructozei.
 5. Determinaţi numărul grupelor hidroxil de tip alcool primar din 72​ \text{g} de fructoză, având în vedere formula de structură plană a acesteia.

Subiectul G1. ( OBLIGATORIU PENTRU NIVELUL I) 

 1. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de clorurare fotochimică a metanului pentru obţinerea clorurii de metil.

  b. Scrieţi ecuaţia reacţiei de clorurare fotochimică a metanului pentru obţinerea clorurii de metilen.

 2. Se supun clorurării 12 \text{mol} de metan. La încheierea procesului, se obţine un amestec ce conţine clorură de metil, clorură de metilen şi metan nereacţionat în raport molar 3 : 2 : 1​. Determinaţi volumul de metan nereacţionat, exprimat în litri, măsurat în condiţii normale de temperatură şi de presiune.
 3. Scrieţi ecuaţia reacţiei 1 - butinei​ cu acidul clorhidric pentru obţinerea compusului saturat.
 4. Scrieţi ecuaţia reacţiei de nitrare a benzenului cu amestec sulfonitric pentru obţinerea 1,3 - dinitrobenzenului.
 5. Se supun nitrării 31,2 \text{kg} de benzen cu amestec sulfonitric ce conţine 20\% acid azotic, în procente de masă, în vederea obţinerii 1,3 - dinitrobenzenului. Determinaţi masa amestecului sulfonitric, exprimată în kilograme, dacă se utilizează un exces de 10\%​ acid azotic, față de cantitatea stoechiometric necesară.

Subiectul G2. ( OBLIGATORIU PENTRU NIVELUL II)  

 1. Prin adiţia acidului bromhidric la o alchenă (A), masa acesteia creşte cu 144,64\%.
  1. Determinaţi formula moleculară a alchenei (A).
  2. Scrieţi formula de structură a alchenei (A), ştiind că prezintă izomerie geometrică.
 1. Scrieţi ecuaţia reacţiei alchenei (A), de la punctul 1, cu acidul bromhidric.
 2. Scrieţi ecuaţia reacţiei de alchilare a benzenului cu propenă, pentru obţinerea izopropilbenzenului.
 1. La obţinerea izopropilbenzenului se utilizează 10 kmol de amestec gazos ce conţine 40\% propenă, restul propan, în procente molare. Determinaţi masa de izopropilbenzen obţinută, exprimată în kilograme, dacă
  amestecul gazos final conţine 20\% propenă, procente molare.
 2. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de diazotare a anilinei.

  b. Notaţi o utilizare a sării de diazoniu obţinută în reacţia de diazotare a anilinei. 


Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{N} - 14\text{O} - 16\text{Br} - 80\text{Ag} - 108.

Volumul molar: \text{V} = 22,4 \ \text{L}\cdot \text{mol}^{-1}.

Numărul lui Avogadro: \text{N}_\text{A}=6,022\cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in