Subiectul II

Acestea sunt enunțurile problemelor subiectului dat la simularea examenului de Bac 2015, la proba la alegere, chimie organică, filiera teoretică și filiera vocațională, Subiectul II. Accesează această pagină pentru a vedea cum se rezolvă problemele de mai jos.

Subiectul D. 

Cauciucul butadien-acrilonitrilic se obţine prin copolimerizarea butadienei cu acrilonitrilul:

 1. Calculaţi masa de butadienă, exprimată în grame, care conţine 27,099 \cdot 10^{23} legături covalente de tip \sigma​.
 2. Scrieţi formula de structură a unei alchine care are aceeaşi formulă moleculară ca butadiena şi conţine în moleculă 2​ atomi de carbon primar.
 3. Determinaţi raportul dintre numărul electronilor \pi​ şi numărul electronilor neparticipanţi din molecula acrilonitrilului.
 4. Cauciucul butadien-acrilonitrilic este un cauciuc sintetic cunoscut sub denumirea comercială Buna N.
  1. Notaţi o proprietate fizică a cauciucului butadien-acrilonitrilic.
  2. Calculaţi procentul masic de azot din cauciucul butadien-acrilonitrilic, ştiind că raportul molar x : y = 1​.
 5. Prin polimerizarea acrilonitrilului se obţine un polimer cu gradul mediu de polimerizare 1000.
  1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de polimerizare a acrilonitrilului.
  2. Calculaţi masa molară medie a polimerului.

Subiectul E. 

 1. Un acid monocarboxilic saturat cu catenă aciclică ramificată (A) conţine 36,36\% oxigen, în procente de masă.
  1. Determinaţi formula moleculară a acidului monocarboxilic (A).
  2. Scrieţi formula de structură a acidului monocarboxilic (A).
 2. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor dintre acidul monocarboxilic saturat (A) şi:
  1. Zn;
  2. MgO.
 3. Un alcool monohidroxilic saturat secundar, cu catenă aciclică liniară, (B) are raportul masic C : O = 3 : 1​. Determinaţi formula moleculară a alcoolului monohidroxilic saturat (B).
 4. Scrieţi ecuaţia reacţiei de deshidratare a alcoolului (B), în prezenţă de acid sulfuric, cu formarea compusului majoritar.
 5. O trigliceridă mixtă (G) cu formula de structură:

\begin{align*} &\text{CH}_2 - \text{O} - \text{CO} - (\text{CH}_2)_2 - \text{CH}_3\\ &\ |\\ &\text{CH} - \text{O} - \text{CO} - (\text{CH}_2)_n-\text{CH}_3\\ &\ |\\ &\text{CH}_2 - \text{O} - \text{CO} - (\text{CH}_2)_{n+2} - \text{CH}_3 \end{align*}

are, în moleculă, raportul dintre numărul atomilor de carbon primar şi numărul atomilor de carbon secundar 8 : 33. Determinaţi numărul atomilor de carbon din molecula trigliceridei (G).


Mase atomice: \text{H}-1\text{C}-12\text{N}-14\text{O}-16.

Numărul lui Avogadro: \text{N}_{\text{A}}=6,022\cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in