Subiectul I

Acesta este subiectul de tip Bac pentru chimie organică, dat la simularea din data de 6 martie 2015 elevilor de clasa a XII-a care urmează profilele teoretic și vocațional, Subiectul I. Accesează această pagină pentru a vedea rezolvarea corectă și conform baremului oficial a problemelor de mai jos.

Subiectul A. 

Scrieţi, pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre următoarele enunţuri: 

 1. Legătura covalentă triplă dintre doi atomi de carbon conţine ... ... ... legături de tip \pi. ( 2 / 3 )
 2. Este corectă denumirea IUPAC ... ... ... . ( 3,4-\text{dimetil}-4-\text{hexen\u a} / 3,4-\text{dimetil}-2-\text{hexen\u a} )
 3. Alchilarea benzenului cu propenă este o reacţie de ... ... ... . (adiţie/substituţie)
 4. În urma reacţiei unui alcool cu un ... ... ... se obţine un ester organic. (acid carboxilic/alt alcool)
 5. Sărurile de sodiu ale acizilor graşi ... ... ... tensiunea superficială a apei. (măresc/micșorează)

Subiectul B. 

Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

 1. Atomul de carbon aflat în poziţia 2 în catena 3-\text{metil}-1-\text{butinei} este:
  1. primar;                   c. terțiar;
  2. secundar;               d. cuatermar.
 2. Hidrocarbura cu formula moleculară \text{C}_8\text{H}_{10} prezintă un număr de izomeri aromatici egal cu:
  1. 3;                          c. 5;
  2. 4;                          d. 6.
 3. Alcoolul metilic poate fi utilizat:
  1. pentru prepararea băuturilor alcoolice;
  2. pentru obţinerea oţetului;
  3. ca solvent pentru grăsimi, lacuri, vopsele;
  4. ca materie primă pentru fabricarea apreturilor textile.
 4. Tetrapeptida glicil-alanil-glutamil-valină:
  1. conţine în moleculă 4 legături peptidice;
  2. conţine în moleculă 2 legături peptidice;
  3. formează prin hidroliză parțială 3 tripeptide;
  4. formează prin hidroliză parțială 2 tripeptide.
 5. Celuloza se poate obţine industrial din:
  1. cartofi;             c. morcovi;
  2. lemn;                d. miere de albine.

Subiectul C. 

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al formulei de structură a radicalului hidrocarbonat din coloana A, însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare denumirii acestuia. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B   

             A. 

 1. ​ 

            B. 

 1. benzil
 2. p-tolil
 3. o-fenilen
 4. benziliden
 5. fenil
 6. o-tolil

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in