Bacalaureat Chimie Organică | Filiera teoretică și filiera vocațională | Simulare 2015

Te gândești să dai în acest an, în cadrul examenului Bac, la proba de alegere a profilului, la chimie organică? Ai dori să mai rezolvi un subiect de tip Bac la chimie organică, astfel încât să mai scapi de emoții și să fii cât mai bine pregătit pentru acest examen? 

Pentru a te ajuta să mai scapi de emoții, dar totodată să îți mai exersezi noțiunile asimilate la chimia anorganică de-a lungul anilor de liceu, profesorii noștri de chimie îți vin în ajutor cu eBook-ul „Bacalaureat Chimie Organică | Filiera teoretică și filiera vocațională | Simulare 2015”, unde vei găsi rezolvarea de nota 10 a cerințelor care au fost date la simularea examenului de Bac 2015 pentru Chimia Organică, filiera teoretică ( profil real - specializarea matematică - informatică și științele naturii ) și filiera vocațională ( profil militar - specializarea matematică - informatică ).

 

Acest subiect pentru chimia organică este structurat astfel:

 • Subiectul I

Subiectul A. 

 

Scrieţi, pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre următoarele enunţuri: 

 1. Legătura covalentă triplă dintre doi atomi de carbon conţine ... ... ... legături de tip \pi. ( 2 / 3​ )
 2. Este corectă denumirea IUPAC ... ... ... . ( 3,4-\text{dimetil}-4-\text{hexen\u a} / 3,4-\text{dimetil}-2-\text{hexen\u a} )
 3. Alchilarea benzenului cu propenă este o reacţie de ... ... ... . (adiţie/substituţie)
 4. În urma reacţiei unui alcool cu un ... ... ... se obţine un ester organic. (acid carboxilic/alt alcool)
 5. Sărurile de sodiu ale acizilor graşi ... ... ... tensiunea superficială a apei. (măresc/micșorează)

Subiectul B. 

Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

 1. Atomul de carbon aflat în poziţia 2 în catena 3-\text{metil}-1-\text{butinei}​ este:
  1. primar;                   c. terțiar;
  2. secundar;               d. cuatermar.
 2. Hidrocarbura cu formula moleculară \text{C}_8\text{H}_{10}​ prezintă un număr de izomeri aromatici egal cu:
  1. 3;                          c. 5;
  2. 4;                          d. 6.
 3. Alcoolul metilic poate fi utilizat:
  1. pentru prepararea băuturilor alcoolice;
  2. pentru obţinerea oţetului;
  3. ca solvent pentru grăsimi, lacuri, vopsele;
  4. ca materie primă pentru fabricarea apreturilor textile.
 4. Tetrapeptida glicil-alanil-glutamil-valină:
  1. conţine în moleculă 4 legături peptidice;
  2. conţine în moleculă 2 legături peptidice;
  3. formează prin hidroliză parțială 3 tripeptide;
  4. formează prin hidroliză parțială 2 tripeptide.
 5. Celuloza se poate obţine industrial din:
  1. cartofi;             c. morcovi;
  2. lemn;                d. miere de albine.

Subiectul C. 

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al formulei de structură a radicalului hidrocarbonat din coloana A, însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare denumirii acestuia. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B   

             A. 

            B. 

 1. benzil
 2. p-tolil
 3. o-fenilen
 4. benziliden
 5. fenil
 6. o-tolil
 • Subiectul II

Subiectul D. 

Cauciucul butadien-acrilonitrilic se obţine prin copolimerizarea butadienei cu acrilonitrilul:

 

 1. Calculaţi masa de butadienă, exprimată în grame, care conţine 27,099 \cdot 10^{23} legături covalente de tip \sigma​.
 2. Scrieţi formula de structură a unei alchine care are aceeaşi formulă moleculară ca butadiena şi conţine în moleculă 2​ atomi de carbon primar.
 3. Determinaţi raportul dintre numărul electronilor \pi​ şi numărul electronilor neparticipanţi din molecula acrilonitrilului.
 4. Cauciucul butadien-acrilonitrilic este un cauciuc sintetic cunoscut sub denumirea comercială Buna N.
  1. Notaţi o proprietate fizică a cauciucului butadien-acrilonitrilic.
  2. Calculaţi procentul masic de azot din cauciucul butadien-acrilonitrilic, ştiind că raportul molar x : y = 1​.
 5. Prin polimerizarea acrilonitrilului se obţine un polimer cu gradul mediu de polimerizare 1000.
  1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de polimerizare a acrilonitrilului.
  2. Calculaţi masa molară medie a polimerului.

Subiectul E. 

 1. Un acid monocarboxilic saturat cu catenă aciclică ramificată (A) conţine 36,36\%​ oxigen, în procente de masă.
  1. Determinaţi formula moleculară a acidului monocarboxilic (A).
  2. Scrieţi formula de structură a acidului monocarboxilic (A).
 2. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor dintre acidul monocarboxilic saturat (A) şi:
  1. Zn;
  2. MgO.
 3. Un alcool monohidroxilic saturat secundar, cu catenă aciclică liniară, (B) are raportul masic C : O = 3 : 1​. Determinaţi formula moleculară a alcoolului monohidroxilic saturat (B).
 4. Scrieţi ecuaţia reacţiei de deshidratare a alcoolului (B), în prezenţă de acid sulfuric, cu formarea compusului majoritar.
 5. O trigliceridă mixtă (G) cu formula de structură:

\begin{align*} &\text{CH}_2 - \text{O} - \text{CO} - (\text{CH}_2)_2 - \text{CH}_3\\ &\ |\\ &\text{CH} - \text{O} - \text{CO} - (\text{CH}_2)_n-\text{CH}_3\\ &\ |\\ &\text{CH}_2 - \text{O} - \text{CO} - (\text{CH}_2)_{n+2} - \text{CH}_3 \end{align*}

are, în moleculă, raportul dintre numărul atomilor de carbon primar şi numărul atomilor de carbon secundar 8 : 33. Determinaţi numărul atomilor de carbon din molecula trigliceridei (G).


 

 

Mase atomice: \text{H}-1; \text{C}-12; \text{N}-14; \text{O}-16.

Numărul lui Avogadro: \text{N}_{\text{A}}=6,022\cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}.

 • Subiectul III
  • Subiectul F
  • Subiectul G1. NIVEL I
  • Subiectul G2. NIVEL II

Accesează cu încredere eBook-ul „Bacalaureat Chimie Organică | Filiera toretică și filiera vocațională | Simulare 2015”, pentru a vedea ce fel de reacție reprezintă alchilarea benzenului cu propenă, unde putem utiliza alcoolul metilic, ce proprietate fizică are cauciucul butadien-acrilonitrilic, cum se determină formula moleculară a unui acid monocarboxilic, care este formula de structură plană a fructozei, cum se obține clorura de metil și multe altele, pe care le vei putea descoperi, cititnd acest material pregătit cu mare atenție de către profesorii noștri de chimie. 

Spor la rezolvarea problemelor și multă baftă la examen!

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Chimie Organică | Filiera teoretică și filiera vocațională | Simulare 2015

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.