Subiectul III

Acestea sunt enunțurile problemelor subiectului dat în sesiunea iunie - iulie de Bac, la proba la alegere - chimie organică, filiera teoretică și filiera vocațională, Subiectul III.

Pentru a vedea rezolvarea completă și conform baremului oficial a problemelor enunțate mai jos, accesează cu încredere această pagină a eBook-ului nostru.

Subiectul F.

 1. La hidroliza totală a unei tripeptide (\text{P}) rezultă acid glutamic, valină și lisină. Scrieți formula de structură a aminoacidului monoaminomonocarboxilic, care rezultă la hidroliza totală a tripeptidei (\text{P}), la:
  1. p\text{H}=12;
  2. p\text{H}=2
 2. Notați un factor de natură fizică ce conduce la denaturarea proteinelor.
 3. Pentru a determina conținutul în amidon al unei probe de făină de grâu, cu masa de 10​ g, aceasta se supune hidrolizei în mediu acid. Glucoza obținută reacționează cu reactivul Fehling, reacție în urma căreia se depune un precipitat roșu-cărămiziu. Scrieți ecuațiile reacțiilor care au loc, utilizând formule de structură pentru ecuația reacției glucozei cu reactivul Fehling.
 4. Determinați masa de glucoză, exprimată în grame, obținută prin hidroliza probei de făină de la punctul \mathit{3}, dacă în reacția cu reactivul Fehling s-au depus 5,76 g de precipitat roșu-cărămiziu.
 5. Calculați conținutul procentual masic în amidon al probei de făină de la punctul \mathit{3}.

Subiectul G1. (Obligatoriu pentru Nivel I) 

 1. Raportul dintre masa molară a unei alchene (\text{A}) și masa molară a unei alchine (\text{B}), care au același număr de atomi de carbon în moleculă este 1,05. Determinați formulele moleculare ale celor două hidrocarburi (\text{A}) și (\text{B}).
 2. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre etină și acid clorhidric, în prezența clorurii de mercur(II), la temperatură, pentru obținerea unui monomer (\text{M}).
 3. Scrieți ecuațiile reacțiilor pentru obținerea 2-clorotoluenului și 2,4-diclorotoluenului din toluen și clor.
 4. La clorurarea catalitică a toluenului se obține un amestec organic de reacție ce conține 2-clorotoluen, 2,4-diclorotoluen și toluen nereacționat în raport molar 3 : 2 : 1. Știind că acidul clorhidric rezultat formează prin dizolvare în apă 7 L de soluție de concentrație 2\text{M}​, calculați masa de toluen supusă clorurării, exprimată în grame.
 5. Notați o utilizare a naftalinei.

Subiectul G2. (Obligatoriu pentru Nivel II)  

 1. Prin adiţia apei la o alchină (\text{A}) se obţine un compus organic ce conţine 16\% oxigen, procente masice.
  1. Determinaţi formula moleculară a alchinei (\text{A}).
  2. Scrieţi formula de structură a alchinei (\text{A}), știind că prezintă izomerie optică.
 2.  
  1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de adiţie a apei la alchina (\text{A}) de la punctul \mathit{1}, utilizând formule de structură.
  2. Notaţi condiţiile de reacţie pentru adiţia apei la alchina (\text{A}).
 3. Scrieţi formulele de structură ale enantiomerilor acidului 2​-hidroxibutanoic.
 4. Scrieţi ecuaţia reacţiei de nitrare a fenolului pentru a obţine 2,4,6​-trinitrofenol.
 5. La nitrarea fenolului cu obţinere de 2,4,6-trinitrofenol se utilizează 315 g soluţie de acid azotic, de concentraţie procentuală masică 80\%. La sfârşitul procesului, după îndepărtarea 2,4,6-trinitrofenolului, soluţia de acid azotic are concentraţia procentuală masică 35\%​. Determinaţi masa de fenol supusă nitrării, exprimată în grame, știind că acesta s-a consumat integral.

Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{N} - 14\text{O} -16\text{Cu} -64​.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in