Subiectul II

Acestea sunt enunțurile subiectului primit în cadrul sesiunii iunie-iulie a examenului de Bacalaureat 2015, proba la alegere - chimie organică, de către elevii care urmează filiera teoretică și filiera vocațională, Subiectul II.

Accesează această pagină pentru a vedea cum se rezolvă corect și de nota 10 problemele enunțate mai jos.

Subiectul D. 

Compusul (\text{A}) se găseşte în uleiul de măsline şi are formula de structură:

 1. Precizaţi natura atomilor de carbon (1) şi (2) din compusul (\text{A}).
 2. Calculaţi procentul masic de hidrogen din compusul (\text{A}).
 3. Scrieţi formula de structură a unui izomer al compusului (\text{A}), care conţine în moleculă o grupă hidroxil de tip alcool primar.
 4. Determinați raportul dintre numărul electronilor neparticipanți și numărul electronilor implicați în legături covalente de tip \pi, din molecula compusului (\text{A}).
 5. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor compusului (\text{A}) cu:
  1. \text{H}_2(\text{Ni});
  2. \text{KOH};
  3. \text{MgO}.

Subiectul E. 

Acizii carboxilici, derivaţii funcţionali ai acestora și alcoolii au importante aplicaţii practice și sunt utilizaţi fie în stare naturală, fie sunt transformați în compuşii chimici necesari unor procese industriale.

 1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de fermentaţie alcoolică a glucozei.
 1. Se supun fermentaţiei alcoolice 10 kg de soluţie de glucoză, de concentraţie procentuală masică 18\%​. Determinaţi raportul masic alcool etilic : apă din soluția finală, considerând reacţia totală.
 2. Scrieți ecuația reacției de esterificare a acidului salicilic cu anhidridă acetică, în mediu acid, utilizând formule de structură.
 3. Determinaţi masa de acid acetilsalicilic, exprimată în grame, ce se obţine din 414 g de acid salicilic, dacă randamentul reacţiei de esterificare este 80\%, iar în procesul de separare a cristalelor de acid acetilsalicilic au loc pierderi de 10\%​, procente de masă.
 1. Un detergent anionic (\text{D}) cu formula de structură:

are raportul \text{C}_{\text{secundar}} : \text{C}_{\text{ter\c tiar}} = 9 : 5. Determinaţi numărul atomilor de carbon din radicalul alchil al detergentului (\text{D}).


Numere atomice: \text{H}- 1\text{C} - 6\text{O} - 8.

Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{O} - 16.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in