Subiectul I

Acesta este subiectul dat în sesiunea iunie - iulie a examenului de Bac 2015, la proba la alegere - chimie organică, filiera teoretică și filiera vocațională, Subiectul I.

Accesează această pagină pentru a vedea rezolvarea corectă și conform baremului oficial a problemelor de mai jos.

Subiectul A. 

Scrieţi, pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre următoarele enunţuri:

 1. La clorurarea fotochimică a propanului se obţine un amestec organic de reacţie ce conţine ... ... ... compuşi monohalogenaţi. (2/3​)
 2. Omologul superior al 2-metilpropenei are formula moleculară ... ... ... . (\text{C}_4\text{H}_8/\text{C}_5\text{H}_{10}​)
 3. Celuloza este o polizaharidă solubilă în reactiv ... ... ... . (Fehling/Schweizer)
 4. Numărul atomilor de carbon primar dintr-o moleculă de anhidridă acetică este egal cu ... ... ... . (2/4​)
 5. ... ... ... este un aminoacid diaminomonocarboxilic. (Lisina/Valina)

Subiectul B. 

Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. Dintre compuşii organici: etan, etenă, etină, etanol cel mai ridicat punct de fierbere îl are:
  1. etanul;                      c. etina;
  2. etena;                       d. etanolul.
 2. Neopentanul și 2-metilbutanul se deosebesc prin:
  1. masa moleculară;
  2. compoziția procentuală;
  3. natura atomilor de carbon;
  4. formula brută.
 3. Formulei moleculare \text{C}_4\text{H}_{10}\text{O} îi corespunde un număr total de alcooli primari și terțiari egal cu:
  1. 2;                    c. 4;
  2. 3;                    d. 5.

 1. Numărul grupelor hidroxil dintr-o moleculă de fructoză este egal cu:
  1. 2;                    c. 4;
  2. 3;                    d. 5.
 2. În reacţia glucozei cu reactivul Tollens:
  1. glucoza are caracter oxidant;
  2. reactivul Tollens are caracter reducător;
  3. glucoza oxidează reactivul Tollens;
  4. glucoza reduce reactivul Tollens.

Subiectul C. 

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al compusului organic din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare unei utilizări a acestuia. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B.

             A. 

 1. celuloza
 2. polipropena
 3. poliacrilonitrilul
 4. trinitroglicerina
 5. amidonul

            B. 

 1. fabricarea ambalajelor alimentare
 2. fabricarea dinamitei
 3. fabricarea apreturilor textile
 4. fabricarea margarinei
 5. fabricarea fibrelor sintetice
 6. fabricarea hârtiei

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in