Subiectul III

Acestea sunt enunțurile problemelor modelului de subiect propuse la proba la alegere, chimie organică, filiera teoretică și filiera vocațională, Subiectul III.

Pentru a vedea rezolvarea completă și conform baremului oficial al acestui subiect, accesează cu încredere această pagină a materialului nostru.

Subiectul F.

 1. La hidroliza parțială a unei proteine s-a obținut și tripeptida (\text{P}) cu formula de structură:

 1. Scrieți ecuația reacției de hidroliză totală a tripeptidei (\text{P}).
 2. Notați formula de structură a \alpha-alaninei la p\text{H} = 12​.
 1. Notați un factor de natură chimică ce contribuie la denaturarea proteinelor.
 2. Amidonul este polizaharida naturală ce constituie rezerva de hrană în plante.
  1. Notați două surse naturale de amidon.
  2. Notați o proprietate fizică a amidonului.
  3. Prin hidroliza enzimatică totală a amidonului se obține glucoza. Scrieți formula de structură plană a
   glucozei.
 3. Scrieți ecuația reacției dintre glucoză și reactivul Fehling.
 4. Glucoza din 27​ g de soluție reacționează complet cu reactivul Fehling. În urma reacției se depun 4,32 g de precipitat roșu-cărămiziu. Determinați concentrația procentuală de masă a soluției de glucoză.

Subiectul G1. ( Obligatoriu pentru Nivelul I ) 

 1. Prin hidrogenarea catalitică a unei alchene (\text{A}) cu catenă aciclică ramificată se obține o hidrocarbură cu raportul masic \text{C}:\text{H}=24:5.
  1. Determinați formula moleculară a alchenei (\text{A}).
  2. Scrieți formula de structură a alchenei (\text{A}).
 2. Scrieți ecuațiile reacțiilor cuprinse în schema de mai jos: 

 1. Notați o utilizare a compusului (\text{B}) identificat în schema de la punctul 2.
 2. Scrieți ecuația reacției de nitrare a toluenului pentru a obține 2,4,6-trinitrotoluen.
 3. La nitrarea toluenului cu amestec nitrant în care raportul molar \text{HNO}_3 : \text{H}_2\text{SO}_4 = 1 : 2, se obțin 22,7 kg de 2,4,6-trinitrotoluen. Știind că masa de apă existentă la sfârșitul reacției de nitrare este de două ori mai mare decât masa de apă din amestecul nitrant inițial şi că acidul azotic se consumă integral, determinați masa de amestec nitrant necesară, exprimată în kilograme.

Subiectul G2. ( Obligatoriu pentru Nivelul II )  

 1. Scrieţi ecuaţia reacţiei care are loc între 2​-pentenă și brom.
 1. Un amestec de n-pentan şi 2-pentenă, cu masa de 2 g, decolorează 200 mL soluţie de brom în tetraclorură de carbon, de concentraţie 0,1​ M. Determinaţi compoziţia procentuală masică a amestecului de hidrocarburi.
 2. Scrieţi formula de structură a izomerului trans-2​-pentenă.
 1. Scrieţi ecuaţile reacţiilor de alchilare ale etilaminei şi etilmetilaminei cu clorură de metil, în exces, pentru formarea sărurilor cuaternare de amoniu.
 2. Un amestec de etilamină şi etilmetilamină cu masa de 50,6 g, aflate în raport molar 3 : 2, se alchilează cu clorură de metil, în exces, formând săruri cuaternare de amoniu. Determinaţi masa de clorură de metil necesară alchilării amestecului de amine, exprimată în grame.

Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{N}- {14}\text{O} - 16\text{S} - 32\text{Cl} - 35,5\text{Cu} - 64.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in