Subiectul II

Acestea sunt enunțurile modelului de subiect pregătit pentru examenul de Bacalaureat, proba la alegere, chimie organică, filiera teoretică și filiera vocațională, Subiectul II.

Accesează această pagină pentru a vedea cum se rezolvă problemele enunțate mai jos.

Subiectul D. 

Compuşii (\text{A}) şi (\text{B}) sunt izomeri şi au formulele de structură:

 1. Notaţi tipul catenei ciclice din compusul (\text{B}), având în vedere natura legăturilor chimice dintre atomii de carbon.
 2. Scrieţi formula de structură a hidrocarburii obţinute prin hidrogenarea catalitică în prezență de \text{Pd}/ \text{Pb}^{2+} a compusului (\text{A}).
 3. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor compusului (\text{A}) cu:
  1. \text{H}_2\text{O}(\text{HgSO}_4/\text{H}_2\text{SO}_4);
  2. \text{Br}_2(\text{CCl}_4) în exces. 
 4. Determinaţi procentul masic de carbon dintr-un amestec ce conţine 2 mol de compus (\text{A}) şi 3 mol de compus (\text{B})
 5. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor compusului (\text{B}) cu:
  1. \text{H}_2(\text{Ni});
  2. \text{Cl}_2(\text{CCl}_4).

Subiectul E. 

 1. Un acid monocarboxilic cu catenă aciclică saturată se esterifică, în mediu acid, cu un alcool monohidroxilic cu catenă aciclică saturată, care are acelaşi număr de atomi de carbon ca şi catena acidului. În urma reacţiei se obţine un ester (\text{A}) ce conţine 36,36\% \text{O}, în procente masice.
  1. Determinaţi formula moleculară a esterului (\text{A}).
  2. Scrieţi formula de structură a esterului (\text{A}).
 2. Scrieţi ecuaţia reacţiei de esterificare a acidului cu alcoolul corespunzător pentru obţinerea esterului (\text{A}).
 3.  
  1. Metanolul este folosit uneori drept combustibil. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care stă la baza utilizării metanolului drept combustibil.
  2. Notați o proprietate fizică a metanolului.
 4. Un volum de 200 mL de metanol cu densitatea 0,8 g/mL se supune arderii. Calculaţi volumul de aer cu 20\%​ oxigen, în procente de volum, măsurat în condiţii normale de temperatură şi de presiune, exprimat în litri, necesar arderii metanolului.
 5. Un detergent cationic (\text{D}) cu formula de structură \text{CH}_3-(\text{CH}_2)_n-\text{CH}_2-\text{N}^+(\text{CH}_3)_3]\text{Cl}^- are raportul dintre numărul atomilor de carbon primar şi numărul atomilor de carbon secundar 1 : 7. Determinaţi numărul atomilor de carbon din formula de structură a detergentului (\text{D}).

​Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{O} - 16.

Volumul molar: \text{V} = 22,4 \ \text{L}\cdot \text{mol}^{-1}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in