Subiectul I

Acesta este Subiectul I al modelului de subiect de tip Bac pentru chimie organică, propus elevilor de clasa a XII-a care urmează filiera teoretică sau cea vocațională.

Accesează această pagină pentru a vedea rezolvarea corectă și conform baremului oficial a problemelor de mai jos.

Subiectul A. 

Scrieţi, pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre următoarele enunţuri: 

 1. Neopentanul nu conţine atomi de carbon ... ... ... . (terţiar/cuaternar) 
 2. Cloroformul este un compus ... ... ... obţinut prin clorurarea fotochimică a metanului. (diclorurat/triclorurat)
 3. Formulei moleculare \text{C}_5\text{H}_{12}\text{O} îi corespund ... ... ... alcooli terțiari. ( 1 / 2 )
 4. Numărul legăturilor peptidice dintr-o moleculă de glicil-valil-alanină este egal cu ... ... ... . ( 2 / 3 )
 5. Cauciucul este un ... ... ... . (materialrigid/elastomer)

Subiectul B. 

Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

 1. Cracarea n-butanului conduce la formarea unui amestec organic care conţine:
  1. două alchene izomere de catenă şi doi alcani omologi; 
  2. două alchene izomere de poziţie şi doi alcani izomeri de catenă;
  3. două alchene omoloage şi doi alcani izomeri de catenă;
  4. două alchene omoloage şi doi alcani omologi.
 2. Numărul legăturilor covalente de tip \pi din molecula acrilonitrilului este:
  1. 3;              c. 1;
  2. 2;              d. 0.
 3. Partea hidrofilă a săpunului cu formula de structură: \text{CH}_3-(\text{CH}_2)_{14}-\text{COO}^-\text{K}^+ este:
  1. \text{K}^+;                                      c. -\text{COO}^-;
  2. \text{CH}_3-(\text{CH}_2)_{14}-               d. \text{CH}_3-(\text{CH}_2)_{12}-\text{COO}^-.
 4. Pentru a forma o tripeptidă cu același număr de atomi de carbon în moleculă ca și valil-valina, α-alanina trebuie condensată cu:
  1. seril-serina;          c. valil-cisteina;
  2. glicil-valina;         d. glutamil-alanina.
 5. Denaturarea unei proteine este un proces ce constă în:
  1. conservarea lanţurilor macromoleculare din structura proteinei;
  2. conservarea proprietăţilor biochimice iniţiale;
  3. modificarea formei spaţiale a proteinelor prin desfacerea unor legături intermoleculare;
  4. modificarea legăturilor peptidice.

Subiectul C. 

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al formulei de structură a radicalului hidrocarbonat din coloana A, însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare denumirii acestuia. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B   

             A. 

 1. fermentația alcoolică
 2. fermentația acetică
 3. oxidarea blândă a etanolului
 4. arderea acetilenei
 5. polimerizarea acetatului de vinil​

            B. 

 1. testarea alcoolemiei
 2. flacăra oxiacetilenică
 3. obţinerea băuturilor alcoolice d. fabricarea adezivilor
 4. fabricarea dinamitei
 5. obţinerea oțetului  

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in