Subiectul III

Accesează această pagină a ghidului nostru pentru a vedea problemele care s-au propus la Subiectul III al modelului de subiectul pentru Bacalaureatul din 2015, la Chimie Organică, pentru elevii care urmează filiera tehnologică.

Subiectul F

 1. O monozaharidă (\text{M}) cu formula C_nH_{2n}O_n conţine în moleculă 24​ de atomi. 
  1. Determinaţi masa molară a monozaharidei (\text{M})
  2. Precizaţi tipul monozaharidei (\text{M}), având în vedere că aceasta are grupa carbonil de tip cetonă.
 2. Amidonul și celuloza sunt compuși macromoleculari naturali. 
  1. Precizaţi două surse naturale de celuloză. 
  2. Într-o eprubetă se introduc 2-3 mL soluţie de amidon peste care se adaugă 2 picături de soluţie de iod în iodură de potasiu. Notaţi culoarea amestecului final din eprubetă.
 3. Tripeptida (\text{P}) are formula de structură:

\begin{align*} &\text{H}_2\text{N}- \text{CH}-\text{CO}-\text{NH}-\text{CH}-\text{CO}-\text{NH}-\text{CH}-\text{COOH}\\ &\quad \quad \quad \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \quad \ \quad \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \ \ \ |\\ &\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \text{CH}_3\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \text{CH}_3 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \text{CH}_3 \end{align*}

Precizaţi numărul legăturilor peptidice dintr-o moleculă de tripeptidă (\text{P}).

 1.  
  1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de hidroliză totală a tripeptidei (\text{P}).
  2. Notaţi denumirea IUPAC a aminoacidului care rezultă la hidroliza totală a tripeptidei (\text{P}).
 2. La pH = 1, valina se găsește sub formă de cation.
  1. Scrieţi formula de structură a valinei, la pH = 1.
  2. Calculaţi masa de oxigen, exprimată în grame, din 0,5 mol de valină.

Subiectul G1 (Obligatoriu pentru Nivel I)

 1. O alchină (\text{A}) conţine în moleculă 88,23 \% C în procente de masă. Determinaţi formula moleculară a alchinei (\text{A}).
 2. Benzenul se nitrează cu amestec nitrant. Scrieţi ecuaţia reacţiei de obţinere a 1,3-dinitrobenzenului din benzen și acid azotic.
 3. Notaţi formulele de structură pentru:
  1. 2-metil-2-butenă;
  2. 2,2,4-trimetil-pentan.
 4. Izooctanul este hidrocarbura cu denumirea IUPAC 2,2,4-trimetilpentan și are cifra octanică 100
  1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ardere a 2,2,4-trimetilpentanului. 
  2. Calculaţi volumul dioxidului de carbon, exprimat în litri, măsurat în condiţii normale de temperatură și de presiune, care rezultă în urma arderii a 11,4 g de 2,2,4-trimetilpentan. 
 5. Notaţi formula de structură a alcanului cu formula moleculară C_5H_{12}, care conţine în moleculă un atom de carbon cuaternar. 

Subiectul G2 (Obligatoriu pentru Nivel II)

 1. Un alcan (\text{A}) are raportul de masă C : H = 36 : 7. Determinaţi formula moleculară a alcanului (\text{A}).
 2. Scrieţi ecuaţia reacţiei de obţinere a 2,4-dinitrotoluenului din toluen și acid azotic.
 3. Se supun nitrării cu amestec nitrant 46 kg de toluen și se obţin 72,8 kg de 2,4-dinitrotoluen. Calculaţi randamentul reacţiei de nitrare a toluenului.
 4. Acidul acetilsalicilic este o substanţă cristalină, cu gust acru.
  1. Scrieţi formula de structură a acidului acetilsalicilic.
  2. Notaţi numărul legăturilor \sigma dintr-o moleculă de acid acetilsalicilic.
 5. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de obţinere din 2​-pentină a: 
  1. N-pentanului;
  2. 2,2,3,3-tetrabromopentanului.

Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16.

Volumul molar: V=22,4\ L\cdot mol^{-1}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in