Subiectul I

Acestea sunt cerințele de la Subiectul I care s-au propus în modelul de subiect pentru Bacalaureatul din 2015, la proba la alegere a profilului, la Chimie Organică, pentru elevii care urmează filiera tehnologică.

Subiectul A

Scrieţi, pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre următoarele enunţuri:

 1. În moleculele tuturor substanţelor organice se află ... ... ... . (carbonul/hidrogenul) 
 2. Grupa funcţională ... ... ... este monovalentă. (hidroxil/carboxil) 
 3. Prin adiţia hidrogenului la o alchină în prezenţa ... ... ... se poate obţine o alchenă. (\text{Ni/Pd-Pb}^{2+}
 4. La temperatură standard, starea de agregare a aminoacizilor este ... ... ... . (lichidă/solidă)
 5. Sub acţiunea unei forţe exterioare cauciucul suferă o deformare ... ... ... . (plastică/elastică) 

Subiectul B

Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. Propena prezintă:
  1. 1 izomer de poziție;
  2. 1 izomer de catenă;
  3. 8 legături covalente de tip \sigma;
  4. 8 legături covalente de tip \pi.
 2. Nitrarea benzenului se realizează: 
  1. cu nitrogen;
  2. cu amestec sulfonitric;
  3. numai la întuneric;
  4. numai în condiții fotochimice.
 3. Acidul acetic este un lichid: 
  1. colorat;
  2. insolubil în apă;
  3. cu miros înțepător;
  4. cu gust dulce.
 4. Oxidarea glucozei cu reactiv Tollens are loc cu: 
  1. formarea oglinzii de argint;
  2. apariţia unei coloraţii albastre;
  3. obținerea unui precipitat roșu;
  4. obținerea unei peptide.
 5. Hidroliza enzimatică totală a proteinelor: 
  1. este catalizată de săruri;
  2. este catalizată de metale;
  3. conduce la amestecuri de monozaharide;
  4. conduce la amestecuri de \alpha-aminoacizi.
    

Subiectul C

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al formulei generale a compusului organic din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare clasei de compuși din care face parte acesta. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B.

A

 1. C_nH_{2(n+1)}
 2. C_nH_{2n}
 3. C_nH_{2(n-1)}
 4. C_nH_{2(n-3)}
 5. C_nH_{2(n+1)}O

B

 1. alcool saturat
 2. arenă mononucleară
 3. acid carboxilic
 4. alcan
 5. alchenă
 6. alchină

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in