Subiectul III

Acestea sunt problemele care s-au dat la sesiunea iunie-iulie de la Bacul din 2015, la Chimie anorganică, filiera teoretică și filiera vocațională, Subiectul III. Pentru a vedea rezolvările problemelor de mai jos, accesează această pagină a materialului nostru.

Subiectul F.

 1. Un amestec echimolecular cu masa de 41 g ce conţine hexan, C_6H_{14} şi benzen, C_6H_6 este supus arderii. Calculaţi căldura degajată la arderea amestecului, exprimată în kilocalorii, utilizând căldura de combustie a hexanului 995 kcal/mol şi căldura de combustie a benzenului 781 kcal/mol. 
 2. Se încălzesc 5 kg de apă utilizând 1567,5 kJ. Determinaţi variaţia de temperatură a apei, exprimată în kelvini. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.
 3. Ecuaţia termochimică a reacţiei de reducere a oxidului de fier(III) cu monoxid de carbon, este:

Fe_2O_3(s)+3CO(g)\rightarrow 2Fe(s)+3CO_2(g), \Delta_rH.

Calculați variația de entalpie în reacția de reducere a oxidului de fier(III), utilizând ecuaţiile termochimice:

\begin{align*} & (1) \ 4Fe(s)+3O_2(g)\rightarrow 2Fe_2O_3(s)\quad \quad \Delta H_1=-642,8 \ kJ\\ & (2) \ C(s)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightarrow CO(g)\quad \quad \ \ \ \ \ \ \ \Delta H_2=-110,4 \ kJ \\ & (3) \ C(s)+O_2(g)\rightarrow CO(g)\quad \quad \ \ \ \ \ \ \ \ \ \Delta H_3=-393,2 \ kJ \end{align*}

 1. Determinaţi căldura, exprimată în kilojouli, necesară arderii a 100 g de sulf tehnic, de puritate 96\%, procente masice, utilizând graficul de mai jos. Impurităţile nu conţin sulf şi nu ard. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.

 1. Scrieţi formulele chimice ale substanţelor H2O(l) şi HCl(g) în ordinea crescătoare a stabilităţii moleculei, comparând entalpiile molare de formare standard: \Delta_fH^0_{HCl(g)}=-91,25 kJ/mol, \Delta_fH^0_{H_2O(l)}=-285,50 kJ/mol.

Subiectul G1.(Obligatoriu pentru Nivel I)

 1. Enzimele sunt implicate într-o varietate de transformări chimice importante în natură. Un exemplu îl reprezintă utilizarea ureei ca îngrăşământ azotos, pe baza unei reacţii ce are loc în bacterii, reprezentată de ecuaţia:

OC(NH_2)_2(s)+H_2O(l)\xrightarrow[]{\ ureaza\ } CO_2(g)+2NH_3(g).

Notaţi rolul ureeazei, o enzimă prezentă în bacteriile fixatoare de azot.  

 1. Calculaţi volumul de amoniac, exprimat în litri, măsurat la presiunea de 2,9 atm şi temperatura 17^\circ C, degajat din 150 g de uree, cu puritatea 80\% procente masice. Impurităţile nu conţin azot.
 2.  
  1. Determinaţi numărul atomilor de hidrogen conţinut în cantitatea de uree de la punctul 2.
  2. Calculaţi masa apei, exprimată în grame, care conţine aceeaşi masă de oxigen ca cea din 15 mol de dioxid de carbon.
 3. Amoniacul degajat în urma reacţiei de la punctul 1 a fost absorbit în apă distilată în care s-au adăugat 1-2 picături de fenolftaleină. Notaţi culoarea soluţiei finale.   
 4. În 2000 mL de soluţie sunt dizolvate 1,12 g de hidroxid de potasiu. Calculaţi pH-ul soluţiei.   

Subiectul G2.(Obligatoriu pentru Nivel II)

 1. Pentru sistemul 2NO(g) + O_2(g) \leftrightarrows 2NO_2(g) s-au găsit, la echilibru, 0,5 mol de oxigen, 1,5 mol de monoxid de azot şi 3 mol de dioxid de azot. Reacţia de echilibru are loc într-un vas de 5 litri. Determinaţi valoarea numerică a constantei de echilibru, Kc.    
 2. În cazul reacţiei xX + yY \rightarrow \text{Produ\c si}, s-au determinat experimental ordinele parţiale de reacţie n_x = 2 şi n_y = 2. Determinaţi de câte ori creşte viteza de reacţie în cazul în care valoarea concentraţiei reactantului (X) rămâne constantă, iar concentraţia reactantului (Y) se dublează. 
 3. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de obţinere a reactivului Schweizer. 
 4. Notaţi numărul de coordinare al ionului metalic central din reactivul Schweizer. 
 5. Reacţia a cărei ecuaţie este Na_2S + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2S\uparrow​ are loc într-o eprubetă, în soluţie apoasă. Gura eprubetei este acoperită cu o hârtie de filtru îmbibată în soluţie de turnesol.
  1. Justificaţi faptul că reacţia este posibilă.
  2. Notaţi culoarea hârtiei de filtru, îmbibată în soluţie de turnesol, la sfârşitul reacţiei.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in