Subiectul II

Acestea sunt enunțurile subiectului dat la sesiunea iunie-iulie de la Bacalaureatul din 2015, la Chimie anorganică, pentru elevii care urmează filiera teoretică și filiera vocațională, Subiectul II. În această pagină, vei putea vedea și rezolvările complete și corecte ale următoarelor cerințe.

Subiectul D.

 1. Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul _{29}^{64}\text{Cu}.
 2.  
  1. Scrieți configurația electronică a atomului elementului (E), care are în învelişul electronic 3 electroni în substratul 3p.
  2. Determinaţi numărul atomic al elementului (E).
  3. Notaţi poziţia în tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (E).

 1. Modelaţi formarea legăturii chimice în clorura de sodiu, utilizând simbolurile elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 2. Notaţi tipul legăturilor chimice din ionul hidroniu.
 3.  
  1. Notaţi numărul de coordinaţie al sodiului în clorura de sodiu.
  2. Notaţi două utilizări practice ale clorurii de sodiu.

Subiectul E.

 1. Iodura de potasiu reacţionează cu sulfatul de fier (III):

... \text{Kl}+...\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3\rightarrow ...\text{I}_2+...\text{Fe}\text{SO}_4+...\text{K}_2\text{SO}_4

Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere care au loc în această reacţie.

 1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei chimice de la punctul 1.
 2.  
  1. Scrieţi ecuaţia reacţiei globale care are loc la electroliza topiturii de clorură de sodiu.
  2. Calculaţi volumul de clor, măsurat în condiţii normale de temperatură şi presiune, exprimat în metri cubi, degajat la electroliza a 390 kg de clorură de sodiu, de puritate 75\%. Impurităţile nu se descompun electrolitic sau termic.   
 3. Se amestecă 100 g de soluţie de hidroxid de sodiu de concentraţie procentuală masică 4\% cu 300 g soluţie de hidroxid de sodiu de concentraţie procentuală masică 12\%.
  1. Calculaţi masa de hidroxid de sodiu dizolvată în soluţia finală.
  2. Determinaţi raportul masic solvent : solvat din soluţia finală.
 4. Precizaţi denumirea metalului din care este confecţionat catodul pilei Daniell.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in