Subiectul I

Acestea sunt subiectele de la sesiunea iunie-iulie de Bacalaureat din 2015, la proba de chimie anorganică, pentru filiera teoretică și filiera vocațională, Subiectul I. În această pagină, vei găsi și răspunsurile corecte pentru fiecare din următoarele cerințe:

Subiectul A.

Scrieţi, pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre următoarele enunţuri:

 1. Electronii sunt particule cu sarcină electrică ... ... ... . (negativă/pozitivă).
 2. Între atomii identici din moleculele diatomice se stabilesc legături covalente … … … . (nepolare/polare).
 3. Dizolvarea acidului sulfuric în apă are loc cu … … … de cădură. (absorbţie/degajare).
 4. La electroliza soluţiei apoase de clorură de sodiu, în spaţiul anodic se degajă … … … . (clor/hidrogen).
 5. În timpul funcționării, densitatea soluției de acid sulfuric din acumulatorul cu plumb ... ... ... . (scade/crește).

Subiectul B.

Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. Numărul orbitalilor monoelectronici din învelişul de electroni al atomului care are configuraţia electronică 1s^22s^22p^63s^23p^2 este:

 1. 3;
 2. 2;
 3. 1;
 4. 0.
 1. Este o substanţă solubilă în apă:

 1. carbonatul de bariu;
 2. hidroxidul de sodiu;
 3. clorura de argint;
 4. carbonatul de calciu.

 1. Seria de substanțe simple formate din molecule diatomice este:

 1. oxigen, hidrogen, clor, azot;
 2. fosfor, hidrogen, oxigen, azot;
 3. azot, carbon, oxigen, hidrogen;
 4. sulf, carbon, hidrogen, azot.
 1. Un proces de reducere poate consta în transformarea:

 1. ionului \text{Cu}^{2+} în ion \text{Cu}^{+};
 2. ionului \text{Cu}^{+} în ion \text{Cu}^{2+};
 3. \text{Cu} în ionul \text{Cu}^{2+};
 4. \text{Cu} în ionul \text{Cu}^{+}.
 1. 200 g de soluţie (I) conţin 10 g de dizolvat, 100 g de soluţie (II) conţin 5 g de dizolvat:

 1. soluția (I) este mai diluată;
 2. soluția (II) este mai diluată;
 3. soluțiile au aceeași concentrație procentuală;
 4. soluția (I) este mai concentrată.

Subiectul C.

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al formulelor reactanţilor din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare formulelor produsului/produşilor de reacţie. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B

A

 1. 2NaOH+Cl_2
 2. NaOH+HCl
 3. 2Na+2H_2O
 4. 2Na+Cl_2
 5. 2Na+O_2

 B

 1. 2NaCl
 2. Na_2O_2
 3. Na_2O+H_2
 4. 2NaOH+H_2
 5. NaCl+NaClO+H_2O
 6. NaCl+H_2O

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in