Subiectul III

Acestea sunt enunțurile problemelor subiectului dat în sesiunea august - septembrie de Bac, la proba la alegere - chimie anorganică, filiera tehnologică, Subiectul III.

Pentru a vedea rezolvarea completă și conform baremului oficial a problemelor enunțate mai jos, accesează cu încredere această pagină a eBook-ului nostru.

Subiectul F.

 1. Ecuaţia termochimică a reacţiei de formare a glucozei în procesul de fotosinteză, este: 

6\text{CO}_2(\text{g})+ 6\text{H}_2\text{O}(\text{I}) \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s})+ 6\text{O}_2(\text{g})\Delta _r\text{H}.

 1. Determinaţi variaţia de entalpie în această reacţie, cunoscând entalpiile molare de formare standard: 

​​\Delta _f\text{H}_{\text{CO}_2(\text{g})}^{0}=-393,5 \ \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}\Delta _f\text{H}_{\text{H}_2\text{O}(\text{I})}^{0}=-285,8 \ \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}\Delta _f\text{H}_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s})}^{0}=-1273,3 \ \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}

 1. Precizaţi tipul reacţiei având în vedere valoarea entalpiei de reacţie, \Delta _r\text{H}.
 1. Determinaţi căldura, exprimată kilojouli, implicată în procesul de formare a 54 g de glucoză.
 2. Determinaţi masa de apă, exprimată în kilograme, care poate fi încălzită de la 10\ ^{\circ}\textrm{C} la 60\ ^{\circ}\textrm{C}, ştiind că se consumă 418​ kJ. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.
 3. Ecuaţia reacţiei de ardere a propanului este:   

\text{C}_3\text{H}_8(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 3\text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g})\Delta _r\text{H}.

Calculaţi variaţia de entalpie în reacţia de ardere a propanului, utilizând ecuațiile termochimice:

\begin{align*} &\text{C}_3\text{H}_8(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 3\text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \ \ \ \ \ \Delta _r\text{H}_1=-2219,9\ \text{kJ}\\ &\text{H}_2\text{O}(\text{g})\longrightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{I})\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad \ \Delta _f\text{H}_2=-44\ \text{kJ}. \end{align*}

 1. Ordonaţi în sensul crescător al stabilităţii moleculelor oxizii: \begin{align*} \text{N}_2\text{O}(\text{g}) \end{align*}\begin{align*} \text{NO}(\text{g}) \end{align*} şi \begin{align*} \text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \end{align*} comparând entalpiile molare de formare standard ale acestora:

\begin{align*} \Delta _f\text{H}_{\text{N}_2\text{O}(\text{g})}^{0}=81,6\ \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \end{align*}\begin{align*} \Delta _f\text{H}_{\text{N}\text{O}(\text{g})}^{0}=91,3\ \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \end{align*}\begin{align*} \Delta _f\text{H}_{\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})}^{0}=11,1\ \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \end{align*}.

Subiectul G1. (Obligatoriu pentru Nivel I) 

 1. Acidul clorhidric poate fi obținut în laborator prin tratarea clorurii de sodiu cu o soluție de acid sulfuric: 

\begin{align*} \text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + 2\text{NaCl}(\text{s}) \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + 2\text{HCl}(\text{g}) \end{align*}

Precizaţi tipul reacţiei, având în vedere viteza de desfăşurare a acesteia.

 1. Determinaţi volumul de acid clorhidric, exprimat în litri, măsurat la temperatura de 200 K şi presiunea de 4 atm, care se formează din reacţia a 49​ g de acid sulfuric cu clorură de sodiu.
 2.  
  1. Calculaţi masa de acid clorhidric, exprimată în grame, care conţine 12,044\cdot 10^{23} atomi de clor.
  2. Calculaţi numărul atomilor de sulf din 196 g de acid sulfuric.
 3. Determinaţi concentraţia ionilor hidroniu din soluţia care conţine 7,3 g de acid clorhidric în 2​ L de soluţie.
 4.  
  1. Notaţi caracterul acido-bazic al unei soluţii cu p\text{H} = 2.
  2. Notaţi culoarea soluţiei cu p\text{H} = 2, după adăugarea a 2-3 picături de turnesol.

Subiectul G2. (Obligatoriu pentru Nivel II)  

 1. La descompunerea termică a pentaoxidului de diazot 2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})\longrightarrow 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) s-au înregistrat următoarele date experimentale:
timp (min) 0 184 320
[\text{N}_2\text{O}_5]\ (\text{mol}/\text{L}) 2,33 2,08 1,91

Determinaţi viteza medie de consum a pentaoxidului de diazot, exprimată în \text{mol}\cdot \text{L}^{-1}\cdot \text{min}^{-1} în intervalul de timp 184 - 320 minute.

 1. Pentru procesul 2\text{NO(g)} + 2\text{H}_2\text{(g)}\rightleftarrows \text{N}_2\text{(g)} + 2\text{H}_2\text{O(g)} s-au determinat, la echilibru, următoarele concentraţii: [\text{NO}] = 0,2\ \frac{\text{mol}}{\text{L}}[\text{H}_2] = 0,2\ \frac{\text{mol}}{\text{L}}[\text{N}_2] = 0,6\ \frac{\text{mol}}{\text{L}}[\text{H}_2\text{O}] = 0,6\ \frac{\text{mol}}{\text{L}}. Determinaţi valoarea constantei de echilibru, Kc​.
 2. Indicaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic descris de ecuaţia \text{N}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{(g)}\rightleftarrows 2\text{NH}_3\text{(g)} în următoarele situaţii:
  1. scade presiunea;
  2. creşte concentraţia \text{N}_2\text{(g)}.
 3. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de obţinere a reactivului Schweizer având la dispoziţie soluţie de sulfat de cupru, soluție de hidroxid de sodiu şi soluție de amoniac.
 4. În tabelul de mai jos sunt indicate valorile constantelor de aciditate ale unor acizi:
Acidul \text{HCl} \text{HCN}
\text{K}_\text{a} 10^7 4,9\cdot 10^{-10}
 1. Dintre reacţiile ale căror ecuaţii sunt reprezentate mai jos, una singură este posibilă. Notaţi formulele chimice ale produşilor de reacţie pentru reacţia posibilă. 

\text{NaCN} +\text{HCl}\longrightarrow\dotsc + \dotsc ; \text{HCN} +\text{NaCl}\longrightarrow\dotsc + \dotsc ;

Justificaţi răspunsul, având în vedere valorile din tabel.

 1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ionizare în apă a acidului care are valoarea constantei de aciditate mai mică.

Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{O} -16\text{S} - 32\text{Cl} - 35,5

c_{\text{ap\u a}}=4,18\ \text{kJ}\cdot \text{kg}^{-1}\cdot \text{K}^{-1}​.

Constanta molară a gazelor: R=0,082\ \text{L}\cdot \text{atm}\cdot \text{mol}^{-1}\cdot \text{K}^{-1}.

Numărul lui Avogadro: \text{N}_{\text{A}}=6,022\cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in