Subiectul II

Acestea sunt enunțurile subiectului primit în cadrul sesiunii august-septembrie a examenului de Bacalaureat 2015, proba la alegere - chimie anorganică, de către elevii care urmează filiera tehnologică, Subiectul II.

Accesează această pagină pentru a vedea cum se rezolvă corect și de nota 10 problemele enunțate mai jos.

Subiectul D. 

 1. Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul _{50}^{119}\textrm{Sn}.
 2.  
  1. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (\text{E}), care are 5 electroni în stratul 3(\text{M}).
  2. Determinaţi numărul atomic al elementului (\text{E}).
  3. Notaţi poziţia în tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (\text{E}).
 3. Modelaţi procesul de ionizare a atomului de clor, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 4. Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula de amoniac, utilizând simbolurile elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 5.  
  1. Notaţi starea de agregare a apei pure la temperatura de - 20\ ^{\circ}\text{C}.
  2. Explicaţi proprietatea cristalelor ionice descrisă în enunţ: „Sub acțiunea unei forțe exterioare cristalele ionice sunt casante”.

Subiectul E. 

 1. Magneziul reacționează cu acidul clorhidric: 

\dotsc\text{Mg}+\dotsc\text{HCl}\longrightarrow\dotsc\text{MgCl}_2+\dotsc\text{H}_2

 1. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în această reacţie.
 2. Notați rolul magneziului (agent oxidant/agent reducător).
 1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul \mathit{1}.
 2. O soluţie de acid clorhidric cu masa de 20 g şi concentraţia procentuală masică 1\% se diluează cu 20 g de apă distilată.
  1. Calculaţi masa de acid clorhidric din cele 20​ g de soluţie, exprimată în grame.
  2. Determinaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei obţinută după diluare.
 3. O probă de 0,5 mol de sodiu reacţionează complet cu clorul.
  1. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre sodiu şi clor.
  2. Calculaţi masa de clorură de sodiu rezultată în urma reacţiei, exprimată în grame.
 4. Notaţi ecuaţia reacţiei care are loc la catodul acumulatorului cu plumb, în timpul funcționării.


Numere atomice: \text{H}- 1\text{N} - 7\text{Cl} - 17.

Mase atomice: \text{Na}- 23\text{Cl} - 35,5.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in