Subiectul I

Acesta este subiectul dat în sesiunea august - septembrie a examenului de Bac 2015, la proba la alegere - chimie anorganică, filiera tehnologică, Subiectul I.

Accesează această pagină pentru a vedea rezolvarea de nota 10 și realizată conform baremului oficial a problemelor de mai jos.

Subiectul A. 

Scrieţi, pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre următoarele enunţuri:

 1. Sarcina electrică relativă a nucleului unui atom este numeric egală cu ... ... ... . (numărul său atomic/masa sa atomică)
 2. În cristalul de clorură de sodiu fiecare ion de sodiu este înconjurat la cea mai mică distanţă de ... ... ... clorură. (1 ion/6 ioni)
 3. Legătura covalentă nepolară se stabileşte între doi atomi de nemetal ... ... ... . (identici/diferiţi)
 4. Amestecurile ... ... ... au aceeaşi compoziţie şi aceleaşi proprietăţi în toată masa lor. (omogene/eterogene)
 5. În reacţiile ... ... ... entalpia de reacţie este pozitivă. (endoterme/exoterme)

Subiectul B. 

Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. Electronul distinctiv al atomului de oxigen este plasat în stratul:
  1. 1(\text{K});                      c. 3(\text{M});
  2. 2(\text{L});                       d. 4(\text{N}).
 2. Un ion are sarcina electrică +2. Acesta conţine:
  1. 20 de protoni şi 18 electroni;
  2. 20 de electroni şi 18 protoni;
  3. 11 de protoni şi 10 electroni;
  4. 10 de protoni şi 11 electroni.
 3. Reacţia sodiului cu apa:
  1. este exotermă;
  2. este endotermă;
  3. are ca efect vizibil degajarea unui gaz brun-roșcat;
  4. are ca efect vizibil formarea unui precipitat alb.
 4. În acumulatorul cu plumb:
  1. anodul este confecţionat din cărbune;
  2. catodul este confecţionat din cupru;
  3. în timpul funcționării soluția electrolitului se diluează;
  4. în timpul funcționării densitatea soluției de electrolit crește.
 5. Solubilitatea clorurii de sodiu în apă, la temperatura de 20\ ^{\circ}\textrm{C}, este 36 g. La 20\ ^{\circ}\textrm{C}:
  1. în 100 g de saramură se dizolvă maximum 36 g de clorură de sodiu;
  2. în 100 g de saramură se dizolvă minimum 36 g de clorură de sodiu;
  3. în 100 g de apă distilată se dizolvă maximum 36 g de clorură de sodiu;
  4. în 100 g de apă distilată se dizolvă minimum 36 g de clorură de sodiu.

Subiectul C. 

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al denumirii substanţei din coloana A, însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare ecuaţiei reacţiei din care se obţine. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B.

             A. 

 1. acid clorhidric
 2. hipoclorit de sodiu
 3. sodiu
 4. clorură de fier (II)
 5. iod

            B. 

 1. \text{Cl}_2+\text{KI}\longrightarrow
 2. \text{NaCl}_{\text{(topit\u a)}}\xrightarrow[\ \ \ \ ]{\ \ \text{electroliz\u a}\ \ }
 3. \text{H}_2+\text{Cl}_2\longrightarrow
 4. \text{Fe}+\text{HCl}\longrightarrow
 5. \text{NaOH}+\text{Cl}_2\longrightarrow
 6. \text{Fe}+\text{Cl}_2\longrightarrow

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in