Subiectul III

Acestea sunt problemele de la Subiectul III al modelului de subiect pentru Bacalaureatul din 2015 la Chimie Anorganică, pentru filiera teoretică și pentru filiera vocațională. Rezolvările problemelor de mai jos se găsesc în această pagină a ghidului nostru.

Subiectul F.

 1. Combustibilul GPL conţine pentan lichid, C_5H_{12}. Scrieţi ecuaţia termochimică de ardere a pentanului, ştiind că rezultă dioxid de carbon şi vapori de apă.
 2. Determinaţi căldura, exprimată în kJ, degajată la arderea a 2,5 mol de pentan, utilizând valorile entalpiilor molare de formare standard:
  \Delta_fH^0_{C_5H_{12}(l)}=-173,5\ kJ/mol\Delta_fH^0_{H_2O(l)}=-241,8\ kJ/mol\Delta_fH^0_{CO_2(g)}=-393,5\ kJ/mol.
 3. O masă de 500 g de apă cu temperatura t_1 = 80^\circ C se răcește la temperatura t_2 = 30^\circ C. Determinaţi căldura care se degajă la răcirea apei, exprimată în kJ. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.
 4. Determinaţi valoarea entalpiei \Delta H_3 din schema de mai jos, utilizând valorile entalpiilor \Delta H_1= - 296,8 kJ şi \Delta H_2 = - 395,7 kJ.

 1. Entalpia molară de formare standard a acidului clorhidric este \Delta_fH^0_{HCl(g)}=-92,3\ kJ/mol. Notați valoarea entalpiei reacției de descompunere în elemente a acidului clorhidric. Justificați răspunsul.

Subiectul G1. (Obligatoriu pentru Nivel I)

 1. Identificarea carbonatului de calciu din piatra de var se realizează conform reacției reprezentată prin ecuaţia:

CaCO_3(s)+H_2SO_4(ag)\rightarrow CaSO_4(s)+CO_2(g)+H_2O(l)

Precizați tipul reacției având în vedere viteza de desfășurare.

 1. Determinaţi volumul dioxidului de carbon, exprimat în litri, măsurat la presiunea de 1 atm și temperatura 27 ^\circ C, degajat din 12,5 g de piatră de var ce conţine 80\% carbonat de calciu, în procente masice.
 2. Calculaţi numărul ionilor de calciu din carbonatul de calciu conţinut în piatra de var de la punctul 1.
 3. Calculați pH-ul soluției obținute prin introducerea a 0,8 g hidroxid de sodiu într-un balon cotat cu volumul de 2000\ cm^3, completat apoi cu apă distilată până la semn.
 4.  
  1. Scrieți formula chimică şi denumirea unei substanțe care poate fi utilizată la neutralizarea hidroxidului de sodiu.
  2. Într-o eprubetă se introduc 3 mL soluţie de hidroxid de sodiu şi câteva picături de fenolftaleină. Se adaugă apoi soluţie a substanţei alese la subpunctul a pentru a neutraliza soluţia din eprubetăDescrieţi efectul vizibil de la adăugarea fenolftaleinei până la neutralizarea completă a bazei.

Subiectul G2. (Obligatoriu pentru Nivel II)

 1. Ecuaţia reacţiei de obţinere industrială a amoniacului este:

N_2(g)+3H_2(g)\leftrightarrows 2NH_3(g)

Notaţi sensul de deplasare a echilibrului la:

 1. creșterea presiunii; 
 2. eliminarea unei cantităţi de amoniac din sistem.

 1. Viteza de consum a oxigenului în reacţia reprezentată prin ecuaţia  3O_2(g)\leftrightarrows 2O_3(g) este 0,09 \ mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}. Determinați viteza de formare a ozonului în această reacție.
 2. Fierul se găsește în natură sub formă de oxizi sau de sulfuri.
  1. Notaţi configurația electronică a ionului de fier divalent.
  2. Justificaţi faptul că reacția reprezentată prin ecuaţia Fe(s)+CuSO_4(aq)\longrightarrow Cu(s)+FeSO_4(aq) este posibilă având în vedere potențialele standard de reducere: \varepsilon _{Fe^{2+}/Fe}=-0,44\ V și \varepsilon _{Cu^{2+}/Cu}=+0,34\ V.
 3.  
  1. Notaţi formula chimică a tetrahidroxoaluminatului de sodiu.
  2. Precizați natura legăturilor chimice din tetrahidroxoaluminatul de sodiu.
  3. Notaţi sarcina electrică a ionului complex din tetrahidroxoaluminatul de sodiu.
 4. Notaţi o condiţie pe care trebuie să o îndeplinească un ion metalic central pentru a putea forma combinaţii complexe.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in