Subiectul II

Acestea sunt problemele care s-au propus în modelul de subiect pentru examenul de Bacalauaret 2015 la Chimie Anorganică, pentru elevii care urmează filiera teoretică sau filiera vocațională, Subiectul II. Pentru a vedea cum se rezolvă corect cerințele de la Subiectul D și Subiectul E ale acestui model de subiect de tip Bac, consultă această pagină a ghidului nostru.

Subiectul D.

 1. Precizaţi compoziţia nucleară pentru atomul _{20}^{40}Ca.
 2. Atomul unui element (E) conţine în configuraţia sa electronică 6 orbitali p şi 3 orbitali s​ complet ocupaţi cu electroni.
  1. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E).
  2. Notaţi numărul atomic al elementului (E).
  3. Notaţi blocul de elemente din care face parte elementul (E).
 3. Modelaţi formarea legăturii chimice în clorura de sodiu utilizând simbolurile elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 4. Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula de apă, utilizând simbolurile chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor.   
 5.  
  1.  Notaţi două proprietăţi fizice ale apei distilate, în condiţii standard.
  2.  Explicaţi faptul că 5 g de zahăr cubic se dizolvă mai greu în apă decât 5 g de zahăr pudră, la aceeaşi temperatură.

Subiectul E.

 1. Permanganatul de potasiu reacționează cu cloratul de potasiu, în soluţie, conform ecuației reacției:

...KMnO_4+...KClO_3+...H_2O\rightarrow ...MnO_2+...KClO_4+...KOH

 1. ​Scrieți ecuațiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere care au loc în această reacție.
 2. …KMnO_4 + …KClO_3 + …H_2O \rightarrow …MnO_2 + …KClO_4 + …KOHNotați rolul cloratului de potasiu în acest proces (agent oxidant/agent reducător).

 1. Notați coeficienții stoechiometrici ai ecuației reacției de la punctul 1.   
 2. Se amestecă 400 g soluție de clorură de sodiu, de concentrație procentuală masică 10\%, cu 200 g soluție de clorură de sodiu, de concentrație procentuală masică 30\%​.
  1. Calculaţi masa de clorură de sodiu din soluţia obţinută prin amestecare, exprimată în grame.
  2. Determinaţi raportul masic solvent : solvat din soluţia finală.
 3. O plăcuţă confecţionată din fier este introdusă într-un pahar Berzelius ce conţine 100 mL soluţie de acid clorhidric, de concentraţie 1​ M. După reacţie, se constată că s-a consumat tot acidul clorhidric dizolvat în soluţie.
  1. Scrieți ecuația reacției dintre fier și acid clorhidric.
  2. Determinați masa de sare formată în urma reacţiei, exprimată în grame.
 4. Notaţi denumirea substanței dizolvate din serul fiziologic.   

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in