Subiectul I

Acestea sunt cerințele de la Subiectul I al modelului de subiect pentru proba de Chimie Anorganică a examenului de Bacalaureat din 2015, pentru filiera teoretică și filiera vocațională. Pentru a vedea răspunsurile cerințelor de la Subiectul A, Subiectul B și Subiectul C ale acestui model de subiect pentru Bacul la chimie anorganică, accesează această pagină a eBook-ului nostru.

Subiectul A.

Scrieţi, pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre următoarele enunţuri:

 1. Orbitalii substratului p au aceeaşi ... ... ... . (energie/orientare spaţială)
 2. Într-un ion pozitiv numărul electronilor este mai ... ... ... faţă de numărul protonilor. (mic/mare)
 3. Numărul de oxidare al elementelor din grupele principale 1 şi 2 este ... ... ... şi egal cu numărul grupei. (pozitiv/negativ)
 4. Indicatorii acido-bazici sunt substanţe organice care îşi schimbă ... ... ... în funcţie de concentraţia ionilor hidroniu a soluţiei în care sunt adăugaţi. (culoarea/starea de agregare)
 5. Variaţia de entalpie pentru o reacţie endotermă este ... ... ... . (pozitivă/negativă)

Subiectul B.

Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. Electronul distinctiv al atomului cu sarcina nuclearǎ +16 este plasat în substratul:
  1. 3s;
  2. 4s;
  3. 3p;
  4. 4p.
 2. Despre clor putem afirma:
  1. ​este lichid la 298 \ K și 1\ atm;
  2. ​este gaz la 298 \ K și 1\ atm;
  3. este incolor;
  4. este brun-roșiatic.
 3. Se asociază preponderent prin legături de hidrogen moleculele substanţei:
  1. HCl(g);
  2. N_2(g);
  3. H_2(g);
  4. H_2O(l).
 4. ​În soluţia rezultată prin dizolvarea acidului clorhidric în apă se află:
  1. molecule de apă şi de acid clorhidric;
  2. molecule de apă, anioni clorură şi ioni hidroniu;
  3. numai anioni clorură şi ioni hidroniu;
  4. numai anioni clorură şi molecule de apă.
 5. Despre soluția rezultată în urma electrolizei unei soluții de clorură de sodiu se poate afirma:
  1. are pH> 7;
  2. are pH< 7;
  3. are caracter acid;
  4. are caracter neutru.

Subiectul C.

Scrieţi, pe foaia de examen, cifra corespunzătoare elementului chimic din coloana însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare configuraţiei electronice a acestuiaFiecărei cifre din coloana îi corespunde o singură literă din coloana B.

​A

 1. Mg (perioada 3, grupa 2)
 2. C (perioada 2, grupa 14)
 3. Al (perioada 3, grupa 13)
 4. Ne (perioada 2, grupa 18)
 5. Cl (perioada 3, grupa 17)

B

 1. 1s^22s^22p^63s^23s^5
 2. 1s^22s^22p^63s^2
 3. 1s^22s^22p^63s^1
 4. 1s^22s^22p^2
 5. 1s^22s^22p^63s^23p^1
 6. 1s^22s^22p^6

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in