Lock

Subiectul III

Lock

Subiectul F.

  1. Acetilena, C_2H_2, este utilizată pentru aparatele de sudură autogenă a metalelor. Scrieţi ecuaţia termochimică a reacţiei de ardere a acetilenei, ştiind că rezultă dioxid de carbon şi vapori de apă.

Rezolvare:

C_2H_2+\dfrac{5}{2}O_2=2CO_2+H_2O.

 

  1. Determinaţi masa de acetilenă, exprimată în grame, care prin ardere degajă 16026 \text{kJ}, cunoscând entalpia de combustie \Delta _cH^0_{C_2H_2}=-801,3 \text{kJ}/\text{mol}.

Rezolvare:

\begin{align*} &801,3\ \text{kJ}\dotsc\dotsc\dotsc\dotsc 1\ \text{mol}\ \text{acetilen\u a} \\ & 16026\ \text{kJ}\dotsc\dotsc\dotsc\dotsc\ x \ \text{moli}\ \text{acetilen\u a} \\ &\noindent\rule{7cm}{0.4pt} \end{align*}

\begin{align*}\Rightarrow x&=\frac{16026\cdot 1}{801,3}\\\\&=20 \end{align*}

\begin{align*}\Leftrightarrow x&=20\ \text{moli}\ \text{acetilen\u a} \end{align*}.

Atunci:

\begin{align*} n=\frac{m}{M} \end{align*} 

\begin{align*} \Rightarrow m=n\cdot M \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow m=20\cdot 26 \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow m=520 \end{align*} g acetilenă

\begin{align*}\Leftrightarrow m_{_{C_2H_2}}=520\ \text{g} \end{align*}.

  1. Calculaţi căldura, exprimată în Jouli, care se degajă la răcirea a 18 \text{kg} de apă, de la temperatura t_1=52^0C la temperatura t_2=22^0C. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.

Rezolvare:

Căldura specifică a apei:

\begin{align*} c=4,18\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot \text{grad}} \end{align*}

\begin{align*} Q&=m\cdot c\cdot \Delta t\\\\ &=18\ \text{kg}\cdot 4,18\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot \text{grad}}\cdot 30\ \text{grad}\\\\ &=2257,2\ \text{kJ}\\\\ &=2257,2\ \text{J}\cdot 10^{3} \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow Q&=2257,2\cdot 10^{3}\ \text{J} \end{align*} 

  1. Determinaţi variaţia de entalpie, \Delta _rH, pentru reacţia reprezentată prin ecuaţia:

CaO(s) +H_2O(l) \to Ca(OH)_2(s) , \Delta _rH

utilizând ecuaţiile termochimice:  

\begin{align*} &Ca(s)+\dfrac{1}{2}O_2(g)\to CaO(s) \quad\quad \Delta _rH_1=-634,94\ \text{kJ} \end{align*}

\begin{align*} &Ca(s)+\dfrac{1}{2}O_2(g)\to CaO(s) \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\ \ \Delta _rH_1=-634,94\ \text{kJ}\\ &Ca(s)+2H_2O(I)\to Ca(OH)_2(s)+H_2(g) \quad\quad\quad \Delta _rH_2=-414,66\ \text{kJ} \\ &H_2(g)+\dfrac{1}{2}O_2(g)\to H_2O(I) \quad\quad\quad \quad\quad\quad \quad\quad\quad\ \ \Delta_r H_3=-285,50 \ \text{kJ} \end{align*}

Rezolvare:

\begin{align*} \Delta _rH&=(\Delta _rH_2+\Delta _rH_3)-\Delta _rH_1\\ &=\left [ -414,66+(-282,50) \right ]-(-634,94)\\ &=-700,16+634,94\\ &=-65,22 \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow \Delta _rH&=-65,22\ \text{kJ} \end{align*}.

  1. Scrieţi următorii oxizi: Fe_2O_3(s), Al_2O_3(s), MgO(s) în ordinea crescătoare a stabilităţii. Justificaţi răspunsul. Se cunosc entalpiile molare de formare standard:

\Delta _fH^0_{Fe_2O_3(s)}=-821,4 \text{kJ}, \Delta _fH^0_{Al_2O_3(s)}=-1670 \text{kJ}, \Delta _fH^0_{MgO(s)}=-602 \text{kJ}.  

Rezolvare:

Cu cât entalpia de formare este mai negativă, la formarea moleculei din atomii componenți se degajă o cantitate mai m...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in