Subiectul III

Acestea sunt enunțurile problemelor modelului de subiect dat în toamna anului 2015, pentru examenul de Bacalaureat, proba la alegere, la chimie anorganică, filiera tehnologică, Subiectul III.

Pentru a vedea rezolvarea completă și conform baremului oficial, accesează cu încredere această pagină a materialului nostru.

Subiectul F.

 1. Acetilena, C_2H_2, este utilizată pentru aparatele de sudură autogenă a metalelor. Scrieţi ecuaţia termochimică a reacţiei de ardere a acetilenei, ştiind că rezultă dioxid de carbon şi vapori de apă. 
 2. Determinaţi masa de acetilenă, exprimată în grame, care prin ardere degajă 16026 \text{kJ}, cunoscând entalpia de combustie \Delta _cH^0_{C_2H_2}=-801,3 \text{kJ}/\text{mol}
 3. Calculaţi căldura, exprimată în Jouli, care se degajă la răcirea a 18 \text{kg}​ de apă, de la temperatura t_1=52^0C la temperatura t_2=22^0C. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.
 4. Determinaţi variaţia de entalpie, \Delta _rH, pentru reacţia reprezentată prin ecuaţia:

CaO(s) +H_2O(l) \to Ca(OH)_2(s) , \Delta _rH

utilizând ecuaţiile termochimice:  

\begin{align*} &Ca(s)+\dfrac{1}{2}O_2(g)\to CaO(s) \quad\quad \Delta _rH_1=-634,94\ \text{kJ} \end{align*}

\begin{align*} &Ca(s)+\dfrac{1}{2}O_2(g)\to CaO(s) \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\ \ \Delta _rH_1=-634,94\ \text{kJ}\\ &Ca(s)+2H_2O(I)\to Ca(OH)_2(s)+H_2(g) \quad\quad\quad \Delta _rH_2=-414,66\ \text{kJ} \\ &H_2(g)+\dfrac{1}{2}O_2(g)\to H_2O(I) \quad\quad\quad \quad\quad\quad \quad\quad\quad\ \ \Delta_r H_3=-285,50 \ \text{kJ} \end{align*}

 1. Scrieţi următorii oxizi: Fe_2O_3(s)Al_2O_3(s)MgO(s) în ordinea crescătoare a stabilităţii. Justificaţi răspunsul. Se cunosc entalpiile molare de formare standard: 

\Delta _fH^0_{Fe_2O_3(s)}=-821,4 \text{kJ}\Delta _fH^0_{Al_2O_3(s)}=-1670 \text{kJ}\Delta _fH^0_{MgO(s)}=-602 \text{kJ}.  

Subiectul G1. ( OBLIGATORIU PENTRU NIVELUL I) 

 1. Oxigenul se poate obţine în laborator din apă oxigenată H_2O_2, conform reacţiei reprezentată de ecuaţia:

 ​​2H_2O_2(aq)\overset{MnO_2}{\longrightarrow}2H_2O(l)+O_2(g).         

 1. Notaţi rolul MnO_2​ în reacţia chimică. 
 2. Precizaţi dacă reacţia poate avea loc în absenţa MnO_2.

 1. Determinaţi volumul de oxigen, exprimat în litri, măsurat la temperatura \begin{align*} 127 ^{\circ}\textrm{C} \end{align*} şi presiunea \begin{align*} 2 \end{align*} atm, care se obţine stoechiometric din 170 g de apă oxigenată.
 2. a. Calculaţi numărul atomilor de oxigen din 0,34 g de apă oxigenată.
  b. Determinaţi masa, exprimată în grame, a 18,066\cdot 10^{23}​ molecule de apă. 
 3. Determinaţi cantitatea de acid clorhidric, exprimată în moli, necesară pentru a prepara un volum de 0,1 \text{L}​ soluţie de acid clorhidric cu p\text{H} = 2
 4. a. Precizaţi caracterul acido-bazic al unei soluţii al cărei p\text{H} = 10.
  b. Notaţi culoarea soluţiei al cărei p\text{H} = 10, după adăugarea a 2-3​ picături de fenolftaleină. 

Subiectul G2. ( OBLIGATORIU PENTRU NIVELUL II)  

 1. Pentru reacţia \text{A}\rightarrow 2\text{B}, s-au înregistrat următoarele date experimentale:

timp (s) 0 10 20
[A] ( mol\cdot L^{-1} ) 1,0 0,833 0,714

​ 

     

Determinaţi viteza medie de consum a reactantului (A), exprimată în mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1} în intervalul de timp 0-20 secunde. 

 1. Pentru reacţia A + B \rightleftarrows 2D, se cunosc concentraţiile [A] = [B] = 1 mol\cdot L^{-1}, la echilibru şi constanta de echilibru K_c=4. Determinaţi concentraţia molară a produsului de reacţie (D), la echilibru. 
 2. Indicaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic descris de ecuaţia:
  2A(g) + B(g) \rightleftarrows 2D(g)  

în următoarele situaţii:  

a. creşte presiunea;
b. se elimină produs de reacţie, D(g), din sistem. 

 1. a. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de obţinere a reactivului Tollens având la dispoziţie soluţie de azotat de argint, soluţie de hidroxid de sodiu şi soluţie de amoniac.
  b. Notaţi denumirea IUPAC a reactivului Tollens. 
 2. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de autoionizare a apei.
  b. Notaţi expresia matematică a produsului ionic al apei, K_W, la temperatură standard.

Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{O} - 16.

Volumul molar: \text{V} = 22,4 \ \text{L}\cdot \text{mol}^{-1}.

Numărul lui Avogadro: \text{N}=6,022\cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}.

Constanta molară a gazelor: R=0,082\ \text{L}\cdot \text{atm}\cdot \text{mol}^{-1}\cdot \text{K}^{-1}c_\text{ap\u a}=4,18\ \text{kJ}\cdot \text{kg}^{-1}\cdot \text{K}^{-1}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in