Subiectul II

Acestea sunt enunțurile modelului de subiect dat în toamna anului 2015, pentru examenul de Bacalaureat, proba la alegere, chimie anorganică, filiera tehnologică, Subiectul II. Accesează această pagină pentru a vedea cum se rezolvă problemele de mai jos.

Subiectul D. 

 1.  Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul _{9}^{19}\textrm{F}.
 2.  a. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E), care are 2 electroni în stratul 3(M).                                                                                                                                                                                                                      b. Determinaţi numărul atomic al elementului (E).
   c. Notaţi poziţia în tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (E)
 3.  Modelaţi procesul de ionizare a atomului de sodiu, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 4.  Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula acidului clorhidric, utilizând simbolurile elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 5.  Ordonaţi elementele chimice Na, Mg, Al în sensul descreşterii caracterului metalic. 

Subiectul E. 

 1. Sodiul reacţionează cu bromul conform ecuaţiei reacţiei:   ​​.... Na+.... Br_2\rightarrow .... NaBr.         
  1. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în această reacţie. 
  2. Notaţi rolul sodiului (agent oxidant/agent reducător).    
 2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1
 3. O masă de 200 g soluţie de clorură de fier(III) cu concentraţia procentuală masică 10\% se amestecă cu 50 g soluţie de clorură de fier(III) cu concentraţia procentuală masică 5\%
  1. Calculaţi masa de clorură de fier(III), exprimată în grame, din soluţia obţinută prin amestecare.
  2. Determinaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei de clorură de fier(III) rezultată în urma amestecării. 
 4. Clorul reacţionează complet cu 4,6 g de sodiu.
  1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre clor şi sodiu.
  2. Calculaţi volumul de clor, exprimat în litri, măsurat în condiţii normale de temperatură şi de presiune, necesar reacţiei.
 5. Se supune electrolizei topitură de clorură de sodiu. Notaţi ecuaţia reacţiei ce are loc la catod în timpul electrolizei. 

Numere atomice: \text{H}- 1\text{Na} - 11\text{Mg} - 12\text{Al} - 13\text{Cl} - 17.

Mase atomice: \text{Na} - 23.

Volumul molar: \text{V} = 22,4 \ \text{L}\cdot \text{mol}^{-1}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in