Subiectul I

Acesta este Subiectul I al modelului de subiect de tip Bac pentru chimie anorganică, dat în 28 octombrie 2014 elevilor de clasa a XII-a care urmează profilul tehnologic. Accesează această pagină pentru a vedea rezolvarea corectă și conform baremului oficial a problemelor de mai jos.

Subiectul A. 

Scrieţi, pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre următoarele enunţuri: 

 1.  Nucleul unui atom are sarcină electrică ... ... ... . (pozitivă/negativă)
 2.  Numărul de masă, A, reprezintă suma dintre numărul de protoni şi numărul de ... ... ... . (electroni/neutroni)
 3.  Celula elementară a clorurii de sodiu este un ... ... ... . (cub/hexagon)
 4.  Substanţele ionice se dizolvă în solvenţi ... ... ... . (nepolari/polari)
 5.  În reacţiile ... ... ... sistemul absoarbe căldură din mediul exterior. (endoterme/exoterme) 

Subiectul B. 

Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

 1. Atomii izotopilor unui element chimic prezintă:
  1. număr diferit de protoni;
  2. număr diferit de electroni;
  3. acelaşi număr de nucleoni;
  4. acelaşi număr atomic. 
 2. Perechea ce conţine numai denumirea unor substanţe compuse este:
  1. hidrogen, clor;
  2. oxigen, apă;
  3. clorură de sodiu, sodiu;
  4. acid clorhidric, hidroxid de sodiu.  
 3. Conductibilitatea electrică a clorurii de sodiu se datorează:
  1. poziţiilor fixe ale ionilor în cristal;
  2. mobilităţii ionilor în topitura sau în soluţia acesteia;
  3. solventului nepolar utilizat la obţinerea saramurii;
  4. legăturilor puternice dintre ionii de sodiu şi ionii clorură.  
 4. Catodul pilei Daniell este confecţionat din:
  a. zinc;                  c. cupru;
  b. aluminiu;         d. fier.
 5. Sunt lichide nemiscibile:
  1. apa şi uleiul;
  2. tetraclorura de carbon şi bromul;  
  3. apa şi acidul sulfuric;
  4. uleiul şi benzina.  

Subiectul C. 

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al reactanţilor din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare produsului/produşilor de reacţie. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B

             A. 

 1. H_2+Cl_2
 2. Cl_2+H_2O
 3. Cu+Cl_2
 4. Fe+Cl_2
 5. Cl_2+KI​ 

            B. 

 1. HCl+HClO 
 2. CuCl_2 
 3. FeCl_2
 4. KCl+I_2
 5. FeCl_3
 6. HCl 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in