Bac Chimie 2014

În 2014, examenul de Bacalaureat la Chimie Anorganică și la Chimie Organică, sesiunea iunie - iulie, a avut loc în data de 04 iunie.

Ne gândim că îți dorești să fii cât mai bine pregătit pentru această probă, fapt pentru care te sfătuim să recitești teoria și să îți repeți noțiunile asimilate de-a lungul anilor de liceu la orele de chimie. 

De asemenea, te sfătuim să faci cât mai multe exerciții, să încerci să rezolvi subiecte de tip Bac, date în anii anteriori, iar apoi să îți verifici rezultatele cu cele obținute de profesorii de Chimie din cadrul echipei Liceunet. 

Bac Chimie 2014 | Informații despre examen

La examenul la Chimie din cadrul Bacalaureatului 2014, elevii care au susținut această probă la alegere, fie că au ales chimia anorganică sau chimia organică, au primit un subiect alcătuit din 3 mari părți, fiecare având la rândul lor alte subsecțiuni. Așadar, structura examenului la Chimie nu s-a schimbat pentru anul 2014, față de anii anterior.

Bac Chimie 2014 | Subiecte rezovate

  1. Bacalaureat Chimie Anorganică | Filiera teoretică și filiera vocațională | Sesiunea specială 2014
  2. Bacalaureat Chimie Anorganică | Filiera tehnologică | Sesiunea iunie - iulie 2014
  3. Bacalaureat Chimie Organică | Filiera teoretică și filiera vocațională | Sesiunea iunie-iulie 2014
  4. Bacalaureat Chimie Anorganică | Filiera tehnologică | Sesiunea august - septembrie 2014
  5. Bacalaureat Chimie Anorganică | Filiera teoretică și filiera vocațională | Sesiunea August-Septembrie 2014
  6. Bacalaureat Chimie Organică | Filiera teoretică și filiera vocațională | Sesiunea august-septembrie 2014
În curând, pe această pagină profesorii noștri de Chimie vor publica și alte răspunsuri de la subiectele primite în cadrul sesiunilor din 2014 ale Bacului la Chimie.

În sesiunile aferente anului 2014, în mare parte cerințele au cuprins noțiuni referitoare la:

  • caracterizarea sistemelor chimice şi clasificarea acestora după diferite criterii (alcani, alchene, alchine, arene, alcooli, acizi, grăsimi, zaharide, aminoacizi - chimie organică; structura atomului, legături chimice; interacțiuni între atomi, ioni, molecule - chimia anoganică);
  • explorarea şi investigarea comportării chimice a unor substanţe;
  • rezolvarea de exerciţii şi probleme cu calcul stoechiometric;
  • interpretarea rezultatelor din activitatea experimentală, realizarea unor conexiuni între cunoştinţele dobândite prin studiul ştiinţelor naturii, în scopul aplicării acestora în contexte variate.

Accesează pagina pentru disciplina Chimie și vei găsi mai mult ajutor pentru pregătirea pentru Bacalaureat și pentru a obține note mai bune la școală.