Bac Chimie

Una dintre materiile care are statutul de disciplină opțională, adică care poate fi aleasă în cadrul probei la alegere a examenului de Bacalaureat, este chimia. Dacă te-ai gândit să dai Bacul la chimie și nu știi cum ar trebui să te pregătești pentru această probă, te sfătuim să urmărești sfaturile profesorilor echipei Liceunet, care îți vin în ajutor cu materiale bine documentate și detaliate, legate de această probă din cadrul examenului de Bac.

Folosește Ghidul pentru Bacalaureatul la chimie și celelalte materiale pe care le găsești în categoria Alte materii pentru a obține rezultate mai bune la examen!

Elevii care vor alege să susțină examenul de Bacalaureat la Chimie, vor putea face acest lucru în cadrul probei E. d), putând opta pentru Chimie Organică sau Chimie Anorganică și Generală, indiferent de filieră (teoretică, vocațională sau tehnologică), profil (real, militar, tehnic sau resurse naturale și protecția mediului) și specializare/calificare profesională. Această probă scrisă va dura 3 ore.

Bac Chimie | Rezolvări

Bac Chimie Organică | Anorganică și Generală - Structura subiectelor

  • Subiectul I

Subiectul A - 5 afirmații la care se trece A (adevărat) sau F (fals) sau la care trebuie completat în spațiile punctate cu una dintre cele două variante, date la sfârșitul fiecărui enunț, între paranteze rotunde
Subiectul B - 6 afirmații având câte 4 variante de răspuns; un singur răspuns este corect
Subiectul C - sunt 2 coloane - trebuie făcută o corespondență între elementele celor două coloane: unui element din prima coloană îi corespunde un singur element din a doua coloană și reciproc

  • Subiectul II

Subiectul D - 5 exerciții (unele pot avea câte 2 subpuncte)
Subiectul E - 5 exerciții (unele pot avea câte 2 subpuncte)

  • Subiectul III

Subiectul F - 5 probleme (unele pot avea câte 2 subpuncte)
Subiectul G - 5 probleme (unele pot avea câte 2 subpuncte)

Bac Chimie Organică | Bac Chimie Anorganică și Generală - Noțiuni de studiat

Competențele de evaluat urmărite pentru această probă, atât pentru subiectul chimiei organice, cât și pentru cel al chimiei anorganice, sunt următoarele:

  • Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi.
  • Investigarea comportării unor substanţe chimice sau sisteme chimice.
  • Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive.
  • Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea de rezultate.
  • Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului.

Mai multe detalii vei găsi accesând Programa pentru Bacul la Chimie.

Accesează paginile de mai jos și vei găsi rezolvări de la sesiunile de până acum ale Bacului la Chimie: