Subiectul I

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
 2. Daţi două exemple de tipuri de ţesut muscular; scrieţi în dreptul fiecărui tip de ţesut muscular câte o caracteristică. 
 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
 1. Anurele sunt:
 1. artropode
 2. cordate
 3. celenterate
 4. gasteropode

 1. Aparţin regnului Fungi:
 1. Ascomicetele
 2. Angiospermele
 3. Coniferele 
 4. Pteridofitele 

 1. Exemplu de fruct uscat, indehiscent, întâlnit la angiosperme, este:
 1. baca 
 2. nuca 
 3. păstaia
 4. silicva 

 1. La mamifere, componenta comună a sistemelor respirator şi digestiv este: 
 1. bronhia 
 2. esofagul 
 3. faringele 
 4. traheea 

 1. Ribozomii::
 1. au rol în sinteza proteinelor
 2. conțin o substanță numită cromatină
 3. sunt specifici celulei vegetale
 4. sunt delimitați de o membrană dublă

 1. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

 1. Rinichii mamiferelor sunt localizaţi în cavitatea abdominală.
 

 1. Umoarea apoasă, umoarea sticloasă, cristalinul şi retina sunt componente ale sistemului 
optic al ochiului mamiferelor.  
 1. Una dintre bolile cu transmitere sexuală întâlnită la ambele sexe, cauzată de o bacterie, este candidoza. 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in