Subiectul I

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Insectele, arahnidele şi ............ sunt .............

 1. Daţi două exemple de boli ale sistemului respirator la om; scrieţi în dreptul fiecărei boli câte un exemplu de manifestare a acesteia.

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
 1. Os al membrului inferior al omului este:
 1. femurul
 2. humerusul
 3. radiusul
 4. ulna

Răspuns corect: 

 1. Sistemele digestiv şi respirator participă la realizarea funcţiilor de:
 1. locomoţie
 2. nutriţie
 3. relaţie
 4. reproducere

Răspuns corect: 

 1. Sunt plante:
 1. ascomicetele
 2. bacteriile
 3. briofitele
 4. euglenele

Răspuns corect: 

 1. Corola florii angiospermelor este alcătuită din totalitatea:
 1. carpelelor
 2. petalelor
 3. sepalelor
 4. staminelor

Răspuns corect: 

 1. Cerebelul:
 1. are două emisfere cerebrale
 2. are rol în menţinerea echilibrului corpului
 3. este componentă a diencefalului
 4. este situat ventral faţă de trunchiul cerebral

Răspuns corect: 

 1. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

 1. Sistemul optic al ochiului mamiferelor este alcătuit din medii transparente reprezentate de coroidă, umoarea apoasă, cristalin şi umoarea sticloasă.

 1. Rinichii mamiferelor sunt formaţi din numeroase unităţi microscopice numite neuroni, cu rol în formarea urinei.

 1. Procesul de descompunere a apei în oxigen şi hidrogen are loc în faza de lumină a fotosintezei.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in