Bacalaureat Biologie vegetală 2015 Model de subiect

În eBook-ul acesta vei găsi o rezolvare corectă, conform baremului de la Bacalaureat, a Modelului de subiect eliberat de către Ministerul Educației pentru proba Bacalaureatului la Biologie vegetală din anul 2015.

Pentru o pregătire eficientă la Biologie vegetală şi animală, te sfătuim să citești cerințele, să rezolvi singur exercițiile, iar apoi să compari răspunsurile tale cu cele din această rezolvare a modelului de subiect pentru 2015. Citește mai jos cerințele modelelor de subiecte din 2015:

Subiectul I

A. Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Ribozomii, ... şi ... sunt organite comune celulei vegetale şi celulei animale.

B. Daţi două exemple de tipuri de diviziune celulară; scrieţi în dreptul fiecărui tip de diviziune câte o caracteristică.

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

Insectele sunt:

 1. artropode
 2. celenterate
 3. cordate
 4. nematelminţi

Retina este:

 1. bogat vascularizată
 2. componentă a sistemului optic
 3. înveliş extern al globului ocular
 4. sediul celulelor fotosensibile

La mamifere, ureterele:

 1. conduc urina spre pelvisul renal
 2. sunt căi urinare extrarenale
 3. sunt conducte genitale la bărbaţi
 4. sunt protejate de o capsulă cu pereţi dubli

Una dintre bolile sistemului nervos central al omului este:

 1. ateroscleroza
 2. gastrita
 3. scleroza în plăci
 4. strabismul

Fotosinteza:

 1. are loc în celulele organismelor animale
 2. constă în sinteza de substanţe minerale
 3. foloseşte dioxidul de carbon din aer
 4. reprezintă modul de nutriţie specific fungilor

D. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Algele unicelulare aparţin regnului Monera.

2. Ereditatea organismelor poate fi influenţată de mediu. 

3. Celulele senzoriale auditive se află în melcul membranos din urechea medie.

Subiectul II

A. Sistemul circulator al mamiferelor este alcătuit din inimă şi vase de sânge.

 1. Caracterizaţi o boală a sistemului circulator la om, precizând: numele bolii, o cauză, o manifestare, două măsuri de prevenire.
 2. Formulaţi un argument în favoarea următoarei afirmaţii: „Miocardul este componenta structurală esenţială a inimii”.
 3. Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele:

- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului persoanei este de 67 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.

 1. Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

 

B. Se încrucişează două soiuri de alun care se deosebesc prin două perechi de caractere: forma coroanei şi forma fructelor. Un soi de alun are coroană rotundă (A) şi fructe globuloase (B), fiind homozigot pentru ambele caractere, iar celălalt soi de alun are coroană piramidală (a) şi fructe alungite (b). În F1 se obţin descendenţi hibrizi. Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2 , 16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele:

 1. genotipurile celor două soiuri de alun şi fenotipul descendenţilor din F1;
 2. două exemple de tipuri de gameţi produşi de indivizii din F1;
 3. numărul combinaţiilor din F2, heterozigote pentru ambele caractere; genotipul indivizilor din F2 care au coroană rotundă şi fructe alungite.
 4. Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Subiectul III

1. Sistemele digestiv, circulator, respirator şi excretor participă la realizarea funcţiilor de nutriţie.

 1. Enumeraţi cele două componente ale sistemului digestiv al mamiferelor.
 2. Precizaţi o asemănare şi o deosebire dintre fermentaţia alcoolică şi fermentaţia lactică.
 3. Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Circulaţia la plante.
- Nefronul.


2. În lumea vie reproducerea se poate realiza asexuat şi sexuat.

 1. Enumeraţi trei componente ale florii unei angiosperme.
 2. Explicaţi modul în care, la om, placenta îndeplineşte rolul de hrănire a embrionului.
 3. Alcătuiţi un minieseu intitulat „Reproducerea asexuată la plante”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.

În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Biologie vegetală 2015 Model de subiect

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.