Subiectul II

A. Sângele, component al mediului intern al mamiferelor, este alcătuit din plasmă și elemente figurate. 

 1. Numiți două boli ale sistemului circulator la om, precizând pentru fiecare boală câte o manifestare.
 2. Precizați o deosebire structurală și una funcțională dintre leucocite și trombocite.
 3. Calculați masa apei din plasma sângelui unei atlete, știind următoarele:
  - sângele reprezintă 7% din masa corpului;
  - plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
  - apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
  - masa corpului atletei este de 60 kg.
  Scrieți toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinței.
 4. Completați problema de la punctul c) cu o altă cerință pe care o formulați voi, folosind informații științifice specifice biologiei, rezolvați cerința pe care ați propus-o.

B. Se încrucişează două soiuri de gutui care se deosebesc prin mărimiea și culoarea fructelor. Fructele mari (M), şi de culoare galben-portocalie (P) sunt caractere dominante, iar fructele mijlocii (m) şi de culoare aurie (p) sunt caractere recesive. Un soi de gutui are fructe mari şi de culoare galben-portocalie, fiind homozigot pentru ambele caractere, iar celălalt soi de gutui are fructe mijlocii şi de culoare aurie. În prima generație, în F1, se obțin organisme hibride. Prin încrucișarea între ei a indivizilor din F1, se obțin, în F2, 16 combinații de factori ereditari. Stabiliți următoarele:

 1. genotipurile celor două soiuri de gutui;
 2. trei exemple de tipuri de gameți produşi de indivizii din F1;
 3. numărul combinațiilor din F2, homozigote pentru ambele caractere; genotipul indivizilor din F2 cu fructe mari şi de culoare aurie.
 4. Completați această problemă cu o altă cerință pe care o formulați voi, folosind informații științifice specifice biologiei; rezolvați cerința pe care ați propus-o. Scrieți toate etapele rezolvării problemei.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in